Helsedirektoratet endrer anbefaling: Null alkohol

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 22. november 2023 | 14:00

Helsedirektoratet legger onsdag frem de nye norske referanseverdiene for energi og næringsstoffer.

En av de nye anbefalingene er å kutte alkoholen, helt.

– Vi har med alkohol, fordi det er et næringsstoff, fordi det gir energi og kalorier. Men det har ingen kjente, gunstige effekter, og det er giftig for alle kroppens organer. Man får ingen mangelsykdommer av å unngå dette næringsstoffet, så der anbefales nå avholdenhet, sier Erik Arnesen til NTB.

Han er medlem i Nasjonalt råd for ernæring.

I de nasjonale faglige rådene har det fram til nå stått at «Fra et ernæringsmessig synspunkt bør inntaket av alkohol begrenses og ikke overstige omtrent 10 gram alkohol per dag for kvinner og 20 gram per dag for menn», men dette skal nå endres, og Helsedirektoratet skal gjennomgå rådene for alkohol i arbeidet med nye kostråd.

10 gram alkohol er omlag ett moderat glass vin. 20 gram alkohol er omlag 0,4 l øl eller 0,2 l vin.

– Dette er anbefalinger basert pǻ helseperspektiv. Det er kommet veldig mye ny forskning som viser at det ikke finnes en «trygg grense» for alkoholinntak. Det er også belegg for at selv lave inntak av alkohol øker risiko for brystkreft og spiserørskreft, sier Arnesen ifølge NRK.

Alkohol. Foto: Pixabay

Én tredjedel av oss har drukket alkohol minst én gang i uken det siste året, skriver SSB i en fersk rapport. Mens voksne og eldre drikker hyppigere enn de unge, drikker ungdommen mer når de først drikker.

– Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet i Norge. De fleste av oss har drukket alkohol i løpet av det siste året, men hvor ofte vi drikker varierer. Én av fire oppgir at de drikker månedlig, det er også én av fire som drikker sjeldnere enn månedlig. Mens 17 prosent ikke har drukket i det hele tatt det siste året, sier Elin Skretting Lunde, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Menn drikker både noe oftere og mer enn kvinner. Det er 39 prosent av mennene som har rapportert at de har drukket alkohol minst en gang i uken, mot 28 prosent av kvinnene.

mest lest