Vil vurdere totalforbud mot innleie på sokkelen

Avatar photo
Publisert 23. januar 2023 | 14:22

Rødts Mímir Kristjánsson vil ty til forbud for å bukt med «ansvarsfraskrivelse» i oljebransjen.

Lørdag skrev Stavanger Aftenblad og E24 at et polsk bemanningsbyrå har levert arbeidere som ikke skulle vært offshore, til flere Equinor-prosjekter.

En av bekymringene er at de som leies inn ikke har tilstrekkelige språkkunnskaper.

Aftenbladet og E24 har avslørt at innleide arbeidere fra Global Work er sendt offshore, uten å oppfylle Equinors krav om å kunne skandinavisk eller engelsk.

I interne Equinor-dokumenter er språkproblemene blitt omtalt som en sikkerhetsrisiko.

– Her ser vi en ansvarsfraskrivelse i flere ledd. Hverken Equinor eller Kaefer virker å ha god nok oversikt over hvem som er på jobb ute på plattformene. Dette er de samme problemene vi har sett med innleie i bygg- og anleggsbransjen i mange år. Selskapene mister oversikt over hvem som er der, hva de kan og om de har gode nok språkkunnskaper, sier Kristjánsson til E24.

Les også: Elbil lønner seg også i 2023

– Men ute på en plattform er dette sykt mye mer alvorlig. For går det galt der ute, går det veldig galt. At selskapene ikke har hatt godt nok kontroll på hvem som får reise ut, må jeg si er spesielt.

Både Kaefer og Equinor understreker at alle innleide blir testet for språk og kompetanse. En talsperson fra Equinor skriver i en e-post til E24 at de ikke har indikasjoner på at «språk faktisk har ført til økt sikkerhetsrisiko».

Equinor sier de har gode erfaringer med Kaefer når det gjelder HMS og gode HMS-resultater i de omtalte prosjektene. Dette er store prosjekter der det har vært mange folk fra ulike disipliner i arbeid samtidig. Situasjoner som har oppstått, har blitt fanget opp og håndtert, understreker Equinor.

Vil vurdere forbud

For Rødt-politikeren Kristjánsson viser avsløringene til Aftenbladet og E24 lørdag at et system som baserer seg mer og mer på innleie, er feil vei å gå.

– Vi bør vurdere et totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå på sokkelen også, på samme måte som for bygg og anlegg i Oslo-området. De store aktørene på sokkelen bør ha mulighet til å rekruttere og ansette folk selv. Eventuelt kan de låne folk mellom produksjonsbedrifter, slik vi gjorde før bemanningsbransjen ble sluppet fri i år 2000, sier Kristjánsson til E24.

Høyre er uenig

Erna Solberg lover imidlertid at hun vil fjerne forbudet mot innleie hvis hun blir statsminister igjen.

Høyres arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim mener det ikke er lett å konkludere med hvor stort innleieproblemet er i oljebransjen ut fra artikkelen til Aftenbladet og E24.

Asheim påpeker at i mange bransjer, inkludert oljebransjen, gjør mangel på arbeidskraft at innleie er nødvendig.

– Innleie er strengt regulert allerede. Jeg tror lovendringen vil gi flere permitteringer i perioder med lav aktivitet, og at bedrifter må si nei til oppdrag, sier han til E24.

FN og WEF vil at du skal bytte ut kjøtt med insekter: Nå kommer det til Norge

mest lest