Det er plass til én million flere hytter i Norge

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 23. november 2022 | 07:46

Hvor mye plass har Norge satt av til hytter i Norge?

Det svarer Norsk institutt for naturforskning – NINA i en ny forskningsrapport.

Det er nesten en halv million hytter i Norge. NINA har funnet ut at det er satt av plass tilsvarende 200 000 fotballbaner til å bygge flere.

NINA på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet estimert tomtereserven for fritidsboliger i Norge. Det vil si: Hvor mye areal som er satt av til fritidsboliger i gjeldende arealplaner etter plan- og bygningsloven, men som enda ikke er bygget ut.

– Svaret er 1 479 kvadratkilometer. Det tilsvarer 200 000 fotballbaner, eller fire ganger størrelsen av Mjøsa. Og det er tre og en halv gang arealet til eksisterende tettbygde fritidsbyggområder, forteller NINA-forsker Trond Simensen i en pressemelding NINA selv har lagt ut.

Det er i dag 445 513 hytter i Norge. Hvor mange hytter kan bygges innenfor området som er satt av til fritidsboliger kommer an på hvor tett det bygges.

– Med et konservativt anslag kan vi doble antallet vi har i dag, slik at vi får nær en million hytter, forteller Simensen.

Bygger vi tettere, slik det gjerne gjøres i moderne hyttefelt, er det plass til langt flere.

Dette kjennetegner framtidas hytteområder

– Hovedtyngden av tomtereservene for fritidsboliger finner vi i fjellskogen i innlandsstrøk. Innlandet, Viken og Trøndelag topper lista over planlagt utbygd areal. Rapporten indikerer at det kan være konflikt mellom utbygging av fritidsboliger og flere viktige miljø- og samfunnshensyn.

Mer konkret fant forskerne følgende:

  • 57 kvadratkilometer ligger over eksisterende skoggrense (4%).
  • 90  kvadratkilometer ligger i strandsonen (7%)
  • 109  kvadratkilometer (8%) ligger i villreinens leveområder
  • 131  kvadratkilometer (10%) ligger i områder med myr.

Grunnlag for debatt om arealbruk

– Det er bra for samfunnsdebatten å ha fått disse tallene på bordet. Debatten om arealbruk bør bygge på oppdatert kunnskap, og denne rapporten er et bidrag til det, sier Simensen.

Han anbefaler også en «planvask», hvor kommunene går kritisk gjennom planene og tar ut utdaterte planer som ikke lenger er aktuelle, og samtidig vurderer hvor mye utbygging som er ønskelig – og realistisk.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Salget av fritidsboliger stuper

mest lest