Foreslår forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo innen to år

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 24. januar 2023 | 14:41

Bymiljøetaten i Oslo anbefaler å gjøre hele området innenfor ring 2 til nullutslippssone for veitrafikk. 

Forbudet mot å kjøre bensin- og dieselbiler i området foreslås innført først for varebiler og tungtransport i 2025, deretter for personbiler to år senere. Folk som bor i sonen kan få fritak fra forbudet de fem første årene ifølge forslaget, skriver NRK.

HC-kjøretøy og folk med HC-kort, utrykningsbiler og beredskapskjøretøy bør også unntas fra forbudet ifølge forslaget.

– Jeg er glad for å få dette faglige underlaget til et av Oslos viktigste klimatiltak, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG), i en pressemelding.

Men kommuner i landet må først få myndighet til å innføre slike nullustlippssoner. Dette er det nasjonale myndigheter som må vedta.

– Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner, sier Stav.

I 2022 klarte kommunen bare å bygge 11 ladestasjoner.

Oslo kommune har bestemt at utslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

Ring 2 er området fra omtrent Frognerparken i vest til Grønland i øst.

Byrådet skal nå ta stilling til forslaget.

Ny undersøkelse: Økende skepsis til påstander om klimaendringer (+)

mest lest