Regjeringen vil unnta havvind-søknader fra innsyn

Avatar photo
Publisert 25. september 2023 | 16:20

Regjeringen har foreslått å endre forskriften i offentlighetsloven og forskriften til havenergiloven for å unnta havvindsøknadene for innsyn.

Forslaget er sendt på høring med frist til 13. oktober.

høringsnotatet begrunnes det med at søknadene kommer til å inneholde mye konkurransesensitiv informasjon, og at det blir arbeidskrevende for departementet å skulle ut taushetsbelagt informasjon.

«Det er første gang det avholdes en konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs, så departementet har ikke konkrete eksempler på hvordan søknadene om prekvalifisering og tildeling av prosjektområde vil være. Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen.»

De skriver også at det er grunn til å anta at hele søknaden kan unntas fra innsyn.

– Jeg synes det er skremmende å lese argumentasjonen, skriver EnergiWatch-redaktør Anders Lie Brenna til Journalisten.

I det bunnfaste havvindområdet Sørlige Nordsjø II er det lagt opp til statlig støtte på opptil 23 milliarder kroner. For Utsira Nord er det usikkert hvor store subsidier det kan bli snakk om, men flytende havvind er langt dyrere enn bunnfast havvind.

– Hvis departementet ikke har tid og råd til å følge opp innsyn når det dreier seg om milliardbeløp, kan man lure på når de kan ta seg tid og råd, skriver redaktøren til Journalisten.

mest lest