Jenny Klinge mener transtanker ofte er forbigående og egentlig uttrykk for ikke anerkjent homofili

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 25. november 2023 | 11:24

Det er i et innlegg i Nettavisen at Klinge advarer mot forbudet mot konverteringsterapi som regjeringen har lagt ut til høring. Klinge påpeker i innlegget at hun uttaler seg som privatperson og at det ikke representerer Senterpartiets syn.

Klinge vurdere lovforslaget slik:

«Det skal bli kriminelt å bruke metoder i terapi for å støtte opp under at folk skal lære seg å bli tilfredse med kroppen og kjønnet sitt, for å finne ut av realitetene og lære seg å leve med disse.»

Hun mener den nye loven vil skape unødvendig og skadelig tvil om hvor grensene går for hva som er lovlig og ulovlig å si og gjøre. «Det utvikler seg en stadig sterkere og delvis statlig initiert berøringsangst med temaet kjønn, nå som alt skal være i flyt,» mener hun.

Det finnes bare to kjønn, påpeker Klinge.

«Vi har det kjønnet vi er født med til den dagen vi dør. Ingen har feil kropp eller feil kjønn. Hvorfor i all verden skal det forbli lovlig å støtte opp under en oppfatning om at noen er en feilvare, mens det motsatte blir ulovlig?»

Med det mener hun at det ikke lenger vil være lov å stille kritiske spørsmål til de som hevder at de har en annen kjønnsidentitet enn den de er født med. Men det vil være lov å stille spørsmål til folk om de egentlig er det kjønnet de er født med.

Hvis Stortinget vedtar lovforslaget fra Trettebergstuen, mener Klinge, «kan terapeuter, lærere og foreldre føle seg tvunget til å lyve om sannheten – av frykt for å bli dømt for konverteringsterapi.»

Klinge skriver at hun stor sympati med «de få som føler seg som det motsatte kjønn eller noe udefinerbart.» Men hun mener disse følelsene er «forbigående for de aller fleste.»

Og for «en stor andel» av de som kjenner at de ikke «passer inn» i sitt biologiske kjønn, så dreier det seg om mennesker som «finner ut at de er homofile når de blir eldre og mer modne.»

Homofile og lesbiske snakker nå om faren ved «to trans the gay away.», skriver Klinge.

«Lovgivningen påvirker oss alle stadig mer til å bekrefte følelsen andre har av å være det motsatte kjønn. Dette vil føre til at mange unge kan stagnere i en utviklingsfase som faktisk ville ha gått over.»

For Klinge er det «svært viktig å unngå at sårbare unge gjør drastiske grep både sosialt, hormonelt og kirurgisk før de har blitt kjønnsmodne og mentalt modne til å ta gjennomtenkte og gode valg.»

Terapeuter vil med det kommende forbudet mot konverteringsterapi være usikre på hvor grensen går for å få straff hvis de prøver å hjelpe noen med kjønnsdysfori til å føle seg trygge på seg selv og sin egen legning, mener hun.

Klinge mener kjønnsdysfori har mange felles trekk med anoreksi. Så hvorfor tilnærme seg disse lidelsene ulikt?

«Vi bekrefter ikke følelsen en anorektiker har av å være overvektig. Hvorfor skal vi bekrefte følelsen noen sårbare unge har av å være feilvare? Barn og unge med usikre og vanskelige følelser rundt kjønn, bør møtes av trygge, omsorgsfulle voksne som ikke er redd for å gi dem virkelighetsbasert veiledning,» slår Klinge fast i sitt meget motstrøms innlegg.

INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

 

mest lest