Dømt for hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 25. desember 2022 | 20:37

Arrangerte og utplasserte prostituerte kvinner fra Romania til og fra møter med «kunder» i Oslo og omegn. 

Straffeloven § 315
Straffeloven § 315 omfatter hallikvirksomhet samt formidling av prostitusjon. Første ledd henviser til at det er straffbart å framhjelpe andres prostitusjon. Samtidig er det særskilt spesifisert at dette også innbefatter utleie av lokaler som man skjønner og forstår skal benyttes til prostitusjon og/eller tilkjennegir grov uaktsomhet i så måte. Den øvre strafferammen for overtredelse av første ledd er fengsel i seks år.  

Utlendingen (heretter benevnt som siktede) er en tretti år gammel rumensk statsborger. Han er uten fast arbeid, og kan dermed ikke dokumentere noen form for legal inntekt.  

Hovedforhandling
Den 22. desember 2022 ble rettsmøte avholdt i Oslo tingrett. Rettens administrator var dommerfullmektig, Fanny Bratfos. 

Siktede var tiltalt for i et tidsrom i om lag to og en halv måned i 2021 for å ha fremmet prostitusjonsvirksomhet til minst tre kvinner.  

Siktede, som sitter varetektsfengslet i Oslo fengsel, ble fremstilt i Oslo tinghus av politiet. Han har fra før godkjent at straffesaken ble avgjort ved en tilståelsesdom, hvorpå han i retten bekjentgjorde en ubetinget og oppriktig tilståelse. 

Påtalemyndigheten innstilte at straffen overfor siktede ble satt til sju måneders fengsel. Siktedes forsvarer gjorde det gjeldende at «normalstraffen» for siktedes handlinger bør ligge på fem til seks måneders ubetinget fengsel.  

Straffeutmåling
Relatert til rettspraksis, konkluderte retten med at fengsel i sju måneder var en riktig strafferettslig reaksjon i denne saken. 

Det at siktede tilsto og innrømmet skyld overfor retten, ble ikke tillagt formidlende vekt. Retten understreket at siktedes erkjennelse av skyld, ikke har hatt utslagsgivende betydning. Dette fordi siktede ble pågrepet av politiet på fersk gjerning og friske spor.  

Retten påpekte også at siktede forandret og omformulerte sine politiforklaringer mens etterforskningen pågikk. Omfanget av hallikvirksomheten ble først erkjent av siktede etter at han ble forelagt bevisene i saken. 

Dom
Siktede ble dømt til fengsel i sju måneder, samt inndragning av kroner 23 010,- og en Iphone 13 til staten. 

Dommen vil bli forkynt for siktede i Oslo fengsel.

Foreslår å senke den seksuelle lavalderen til 15 år

mest lest