Snart fri etter nesten 20 år bak murene

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 26. april 2024 | 09:39

NOKAS-dømte Metkel Betew løslates tidligere enn planlagt etter ulovlige ransakinger

Det melder Rett24.

På grunn av 420 urettmessige kroppsvisitasjoner i fengselet, vil Betew, som er dømt i Nokas-saken, snart bli løslatt etter nesten 20 år bak murene.

I fjor høst besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker å gjenåpne Metkel Betews straffutmåling. Dette var basert på at Betew og flere andre straffedømte hadde blitt utsatt for krenkelser av EMK artikkel 3 under varetektsperioden. Dette skal nå kompenseres gjennom ytterligere varetektsfradrag.

I henhold til Eidsivating lagmannsrett får Metkel Betew en dags fradrag per to ulovlige kroppsvisitasjoner. Med 420 slike visitasjoner, innebærer dette at Betew blir tilkjent et varetektsfradrag på 210 dager. Som et resultat vil soningen hans nærme seg slutten om bare noen få måneder, ifølge Rett24.

ChatGPT:
NOKAS-ranet var et av de mest kjente og omfattende i norsk kriminalhistorie. Det skjedde 5. april 2004 i Stavanger, hvor ranere bevæpnet med automatvåpen og håndgranater angrep kontorlokalene til Norsk Kontantservice (NOKAS). Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept under en intens skuddveksling mellom politiet og ranerne. Ranet førte også til at flere personer, både ranere og politifolk, ble såret og skadet.

I tillegg til NOKAS-ranet har Betew vært involvert i andre kriminelle handlinger og har hatt tilknytning til det organiserte kriminelle miljøet i Norge.

mest lest