– Seksuelle overgrep er så vanlig at mange jenter tror det er en del av oppveksten

Avatar photo
Publisert 26. august 2023 | 22:56

Fagfolk i politiet slår alarm om seksuelle overgrep mot barn og unge i minoritetsmiljøer.

– Dette er et oversett problem, mener Gunnar Svensson, politioverbetjent i Kripos.

Han forteller til Aftenposten at seksuelle overgrep er så vanlig at mange jenter tror det er en del av oppveksten.

– Jeg husker spesielt en jente vi snakket med som var blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hun sa: «Blir ikke alle det?»

Svensson har vært Politidirektoratets representant i Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold siden 2004. Kompetanseteamet har veiledet eller bistått på annen måte i 7483 saker de siste 19 åra.

De siste årene har antall saker økt. I fjor fikk de rekordmange henvendelser. Da håndterte Kompetanseteamet 891 saker.

Svensson har erfart at veldig mange jenter utsettes for overgrep i sine familier med minortitetsbakgrunn. Seksuelt misbruk kan være alt fra uønsket berøring og onanering til oralsex og gjennomført samleie.

– Ofte er det onkler, fettere, brødre og stefedre som tar seg friheter med unge jenter i familien, sier han.

Æreskulturen i noen miljøer gjør at mange ikke forteller om overgrep de er utsatt for.

– Jentene forstår ikke alltid selv at de er blitt utsatt for alvorlige kriminelle handlinger. Slike overgrep er innvevd i disse jentenes og kvinnenes liv. Det virker som om «alle» kjenner noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep, sier politiadvokat Terje Bjøranger i Kompetanseteamet til Aftenposten.

Han mener dette må kartlegges gjennom strukturerte samtaler med æreskultur som bakteppe.

Tvangsekteskap er overgrep

Siden 2004 har Kompetanseteamet registrert 2437 saker om tvangsekteskap blant barn og voksne.

Både Svensson og Bjøranger er krystallklare mener at tvangsekteskap i praksis innebærer seksuelt misbruk.

– Det er viktig å fokusere på tvangsekteskapene, hvor seksuelt misbruk er en del av tvangen, sier Svensson.

– Ja, sex basert på et tvangsekteskap er av definisjon overgrep, etter min vurdering. Det er vanskelig å se det annerledes. Dette er en av de store konsekvensene av tvangsekteskap, sier Bjøranger.

– Sykelig opptatt av jomfruer

Ofre med syrisk bakgrunn har toppet statistikken for tvangsekteskap og æresrelatert vold etter den flyktningbølgen i 2015.

– Nå merker vi dessuten en økning av misbruk og tvang mot yngre jenter. Det er registrert flere barneekteskap enn tidligere. Flere er nå under 18 år. Særlig jenter i 14–15 årsalderen er utsatt, sier Svensson.

Han legger til at jenters seksualitet og ære er viktig i flere kulturer, ikke bare muslimske. Svensson trekker frem India og Sri Lanka som eksempler.

– Jenter er mest utsatt, fordi deres adferd og seksualitet bærer familiens ære. Familier er sykelig opptatt av at jenter skal være jomfru før ekteskapet. Det skal være blod på lakenet etter bryllupsnatten. Jenter misbrukes derfor ofte analt.

Problemet er ikke avtagende, ifølge Svensson. Han opplever at det er mer utbredt i Norge enn noen gang.

– Jentene skremmes med at familien rammes økonomisk og sosialt hvis de ikke er jomfru når de gifter seg. Det har dessverre ikke vært noen positiv endring siden 1990-tallet. Snarere tvert om.

Slik er sakene Kompetansesenteret har mottatt fordelt på bakgrunn. Grafikk: Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold/Bufdir.

Bjøranger erfarer at sakene ofte blir familiehemmeligheter.

– Det vanlige er at overgrep og misbruk av unge blir «løst» internt i offerets familie og miljø. Ikke sjelden blir familien i utlandet konsultert om hvordan de skal gå frem. De beskytter hverandre, sier han til Aftenposten.

Aftenposten skriver at landets politidistrikter de siste årene er blitt mer oppmerksomme på at denne formen for kriminalitet foregår, og at den håndteres internt i miljøene.

Bjøranger mener at det må satses nasjonalt hos politi- og påtalemyndighet og i andre etater som møter dette problemet.

mest lest