Regjeringen med tiltak for å sikre strømforsyning: Åpner for å begrense strømeksporten

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 27. januar 2023 | 09:29

Regjeringen varsler om nye grep for å sikre at nordmenn har nok strøm. Åpner for å begrense strømeksporten når det er fare for kraftmangel.

Det kommer frem på en pressekonferanse fredag morgen.

Der deltar statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Vi skal holde igjen mer vann i magasinene ved utsikter til knapphet, sier statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

– Vårt mål er at vi alltid skal ha nok vannkraft i vannmagasinene og at folk alltid skal ha nok strøm, sier han.

Han påpeker at behovet for strøm vil ble høyere fremover.

– I dag legger vi frem tiltak for å styrke forsyningssikkerheten og at vi alltid vil ha nok strøm, sier Støre.

Regjeringen åpner for strengere krav til å holde igjen på vannet i magasinene. Strømeksporten skal også kunne begrenses, men bare i perioder med stor fare for kraftmangel.

Regjeringen innfører en styringsmekanisme som inkluderer disse tiltakene:

  • At regjeringen kan holde igjen mer vann i magasinene ved usikkerhet eller reell fare for knapphet på energi.
  • Regjeringen vil lovfeste at produsentene har ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.
  • Regjeringen vil formalisere rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022,
  • kreve at produsentene lager strategier for å ivareta forsyningssikkerheten, i tillegg til å gi adgang til energimyndighetene for å føre tilsyn og kontroll av dem
  • og åpne for å begrense eksport til utlandet i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.

Tiltaket skal ikke få ned strømprisene, men ta vare på forsyningssikkerheten i krisetider med energimangel.

– Det blir en adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på strøm, og det er tydelig at produsentens risikovurdering avviker klart fra energimyndighetens, sier Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), og legger til:

– I ytterste konsekvens kan det fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene. Dette er et kraftig virkemiddel som kun vurderes som aktuelt hvis det er reell fare for rasjonering av norske husholdninger og/eller bedrifter.

Arbeidet med å formalisere de nye tiltakene starter umiddelbart, opplyser regjeringen.

Tidligere LO-topp Gerd-Liv Valla: Grasrota i Arbeiderpartiet må redde Støre fra regjeringshavari

 

mest lest