Er det sannsynlig at Russland angriper Polen?

Avatar photo
Roar Myrbraten
Frilansjournalist
Publisert 27. februar 2024 | 20:00

Dette var temaet polske borgere uttalte seg om i en nylig meningsmåling.

Ifølge resultatene er bekymringen for et angrep fra Kreml mot Warszawa på vei opp, og mer enn 47 prosent av de som ble spurt mener at en seier for Vladimir Putins styrker i Ukraina også kunne åpne opp for en konflikt med Polen. Dette melder portal i.pl 

I den fersk meningsmåling som ble gjennomført for RMF FM radio og Dziennik Gazeta Prawna, ble deltakerne spurt om deres syn på utfallet av Russlands invasjon av Ukraina.

Et overveldende flertall av de spurte tror at striden vil vedvare i årevis og resultere i ødeleggelsen av begge nasjoner. Dette synet ble delt av 47,4 prosent av de som svarte. 17,4 prosent tror på en seier for Ukraina, mens 14,1 prosent ser for seg at Russland vil komme seirende ut. 21,1 prosent av deltakerne ga svaret «vet ikke/vanskelig å si».

Antallet polakker som er bekymret for et potensielt russisk angrep på Polen øker stadig. I spørreundersøkelsen ble det også reist spørsmål om sannsynligheten for at Russlands president, Vladimir Putin, kunne tenke seg å initiere et angrep på Polen. Basert på studien indikerte så mange som 47,4 prosent av deltakerne at de anså det som en reell mulighet. Resultatene fra studien antyder en voksende bekymring blant polakker over at Russland kan komme til å rette et angrep mot landet deres. I mai 2023 var det 16 prosentpoeng færre som uttrykte denne frykten i en tilsvarende studie.

Trettito prosent av de spurte var uenige i påstanden om en potensiell aggressiv handling fra Putins side mot Warszawa, og 14,3 prosent av deltakerne rapporterte at de var usikre eller hadde vanskeligheter med å ta stilling til saken.

Undersøkelsen ble gjennomført av United Surveys og inkluderte et representativt utvalg av 1000 personer, spurt gjennom CATI/CAWI-metoden den 10. – 11. februar, 2024.

mest lest