Vindkraft gir voldsomme verdifall for boligeiere

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 27. april 2024 | 21:58

En ny rapport slår det fast. Hvis du får vindturbiner i nærheten, faller bolig din kraftig i verdi.

To forskere har sett på samtlige 61 vindkraftanlegg som er etablert på land i Norge. Grunnlag av 230.000 boligtransaksjoner 30 kilometer eller mindre fra vindkraftverk, og dekker perioden 2010-2022.

Det er Finansavisen som skriver om rapporten.

De som bor nært et vindkraftanlegg har oppøevd opptil 15 prosent lavere salgspris, eller rundt 450.000 kroner i gjennomsnitt.

Nærhet betyr naturligvis noe. Jo nærmere et turbin, desto større verdifall. Men selv så langt unna som 6 kilometer «er den negative betalingsviljen signifikant», skriver Finansavisen..

Allerede har derfor nesten 23.000 boligeiere har solgt sine boliger med en betydelig fall i verdi etter at turbinene kom på plass. De som ikke har solgt, har et latent verdifall.

Det finnes ingen mekanisme for å kompensere boligeiere.

– Det vi i hvert fall må konstatere er at det ikke finnes noen formalisert eller direkte form for kompensasjon til naboene av vindkraftverk, sier Markus Lund Andersen, som er en av forskerne bak studien.

– Man har regler om blant annet støysoner, men de som bor i nærheten av vindkraftverk er i liten grad blitt hensyntatt. Og man har ikke tidligere hatt data over hvordan boligverdiene påvirkes av vindkraftverk, sier han.

Han mener man dermed kan si at vindkraftubygging innebærer en verdioverføring fra boligeiere til utbyggere.

mest lest