Utenlandskablene har ført til dyrere strøm i Sør-Norge

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 27. august 2023 | 15:42

Norge har nå fått en klar beskjed om strømregningen: Selv med overflod av vann- og vindkraft er prisene høyere.

– Dette viser at det ikke nytter å bygge mer vindkraft for å få ned prisene. Verken havvind eller vind på land vil kunne dempe den enorme prissmitten som dette området får fra Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt, til Nettavisen.

Miljøet de siste årene har vært ustabile. Mens det i fjor var tørke, vannmangel og frykt for strømrasjonering og gassmangel i Europa, er det i år overflod med vann og energi.

– Vannstanden i flere magasin lå over høyeste regulerte vannstand, noe som førte til stort flomtap, meldte NVE forrige uke.

Følgelig har vi for en stor del av landet sett prisene senke seg til under normalnivå.

Samtidig har det blitt satt ny eksportrekord fra Sør-Norge. Vi har sendt nesten 15 prosent høyere andel kraft enn forrige rekord fra i vinter, med ny rekord på hele 795 GWh er nesten.

– Det var lite sol- og vindkraftproduksjon og høye kraftpriser på kontinentet i forrige uke, noe som bidro til mye eksport fra Sørvest-Norge. Som en følge av en økt pris på kontinentet, og vedvarende flaskehalser på forbindelsene til områdene rundt, økte prisforskjellen mellom dette området og resten av landet, skriver NVE.

Dermed har prisene i sør vært langt over hva det har vært for resten av landet.

At Sør-Norge har de største vannmagasinene, og betydelig vindkraft, har ikke sett ut til å gi effekt.

– Store magasiner med høy reguleringsevne i NO2, gjør at vannkraftprodusentene kan tilpasse produksjonen til varierende værforhold. Det innebærer at produsentene kan redusere produksjonen ved å holde tilbake vann når prisene er lave. Isolert sett har dette bidratt til høyere priser i NO2 når situasjonen er slik den har vært i sommer.

Det skriver Terje Aasland (AP) til Sofie Marhaug (R) som svar på hvorfor Sør-Norge har høyere strømpriser. Om det er utenlandskablene eller manglende produksjon og nett som er årsaken.

Samtidig bekrefter Aasland at Sør-Norge er mer utsatt for høye strømpriser som følge av utenlandskablene:

– I tillegg er ilandføringen for utenlandskablene til kontinentet og Storbritannia lokalisert i NO2. Dette bidrar til at NO2 er mer eksponert for det utenlandske prisnivået sammenlignet med NO1 og NO5.

Les også: Naturvernforbundet: Vi trenger ikke mer energi

Det får Sofie Marhaug til å konkludere med at det dermed er lite nytte å bygge ut mer vindkraft som middel for å senke strømprisen.

– Terje Aasland har noen ganger antydet at det er kraftsituasjonen i Norge som avgjør prisene. Dette stemmer åpenbart ikke for Sør-Norge. Å gi inntrykk av at vi kan styre prisen gjennom tilbudssiden blir derfor svært misvisende. Det er viktig å huske på når vindkraftlobbyister presser på for å bygge ut og bygge ned. Deres hensikt er ikke å få ned strømprisene. Tvert imot, så tjener de på høye priser, sier Marhaug, og legger til:

– For at vindkraft skal lønne seg, og særlig havvind, er vi avhengige av skyhøye strømpriser. I alle fall mye høyere enn det som er normalen. I Sør-Norge har vindkraft på land – godt hjulpet av store subsidier – blitt lønnsomt også på grunn av prissmitte.

mest lest