– Kun et tidsspørsmål før norske gassledninger angripes

Avatar photo
Publisert 27. september 2022 | 15:12

– Russerne har helt bevisst ødelagt disse rørledningene selv.

Tirsdag opplyser det svenske Sjöfartsverket om to lekkasjer fra gassledningen Nord Stream 1. Ledningen strekker seg fra Russland til Tyskland, og begge lekkasjene er funnet nordøst for Bornholm i Østersjøen.

Nord Stream AG opplyser at dette er den tredje lekkasjen som har oppstått i løpet av det siste døgnet, og at de aldri har sett noe lignende.

Russerne selv var raskt ute å sa de ikke kan utelukke at skadene er et resultat av sabotasje. Flere tyske aviser skriver at den tyske regjeringen tror lekkasjene er målrettede angrep med ubåt eller dykkere.

Sabotasje av Russland

Tor Ivar Strømmen er orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen. Til TV2 sier han at han har tidligere advart mot sabotasje mot norske gassrør. For han er det liten tvil om at russerne bevisst har ødelagt disse rørledningene selv.

– Med dette har Russland effektivt kuttet gassleveransen til Tyskland. Og de vil trolig prøve å legge skylden på noen andre, muligens amerikanerne, sier Strømmen.

Les også: NÅ: Senterpartiet under sperregrensa

Russland har vært den viktigste gassleverandøren til Europa, tett fulgt av Norge. Sabotasje av gassledninger kan derfor være Russlands forsøk på å knekke vestens vilje og støtte til Ukraina.

– Bortfall av russisk og norsk gass vil føre til en kollaps av Europas økonomi. Det hadde raskt blitt mørkt og kaldt i Europa, sier Strømmen til TV2.

På spørsmål om han tror Russland vil angripe norske gassledninger, så sier han at dette er det stor sannsynlighet for. Strømmen tror vi vil kunne se et angrep på norsk energieksport allerede i løpet av det nærmeste halvåret.

Minimale sikringstiltak rundt kablene våre

Strømmen mener Europa er spesielt sårbar gjennom vinteren, etter hvert som gasslagrene tømmes. Han tror Russland prøver å legge press på vesten for å tvinge Ukraina til en fredsslutning på vilkår som Russland kan akseptere.

Krigsforskeren mener norske styresmakter ikke har tatt innover seg hvilke strategisk betydning norsk energiforsyning faktisk har for Europa.

– Vi har minimalt med sikringstiltak rundt kablene våre. For eksempel har vi ikke noe hjemmevern på gassinstallasjonene rundt Bergen – som står for mellom 10 og 15 prosent av energileveranser til Europa, sier Strømmen til TV2.

Hverken politiet, militæret eller politikere har ansvar for ledningene

Det er også uklart hvem som har ansvar for beredskapen rundt norske gass- og kommunikasjonsledninger. Han sier det ikke er et politisk ansvar, ikke politiets ansvar og inngår ikke i Forsvarets ansvar.

Både norsk politi og forsvar har i en årrekke øvd på terrorscenarioer mot norske plattformer, men ikke mot undervannsledninger.

Strømmen mener rørledningene er sårbare på en måte som gjør at det skal svært lite til for å stanse store deler av den norske gasseksporten. Dette er lettere å komme unna med og, sier han.

Til sammenligning vil et angrep mot en oljeplattform ligne mer på en direkte krigshandling, som kan eskalere krigen langt mer. Den risikoen tar nok ikke Russland, sier Strømmen.

Droner i Nordsjøen

Stavanger Aftenblad skriver at det er gjort minst seks observasjoner av uidentifiserte droner innenfor sikkerhetssonen og at Sørvest politidistrikt har startet etterforskning. Dette skjer ettter at det er gjort flere observasjoner av droner ved norske plattformer i Nordsjøen.

– Vi følger i stor grad bare med på seilingsaktiviteten over gassledningene våre. Hva som skjer under vann har vi egentlig oversett, sier Strømmen.

Faktisk.no: Nei, Støre og EU vil ikke forby vedfyring

mest lest