Årsaken til nordmenns klimaskepsis

Avatar photo
Leif Osvold
Cand. scient
Publisert 27. september 2023 | 21:04

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

En internasjonal gallup i sommer i regi av EU undersøkte holdninger ulike lands befolkning har til klimaendringer.

Undersøkelsen har knapt vært gjengitt i norske medier. Antagelig fordi den viser at 40 % av nordmenn – altså ca. 2 millioner – enten ikke tror at klimaendringer er menneskeskapte eller at de ikke vet. Dette er en langt høyere andel enn i alle andre land.

De få som har forsøkt å forklare dette er fagfolk som stiller seg uforstående til nordmenns avvikende holdninger i klimasaken. De begrunner det med uvitenhet, rasjonalisering, ideologi og feilinformasjon. Noe av dette kan sikkert være riktig, men den viktigste årsaken er en helt annen. Derfor dette innlegget, slik at fagfolk, politikere og medier kan forstå folket bedre.

Disse 2 mill. nordmenn vet at Jorden alltid har opplevd klimaendringer, både før og etter at mennesker levde her, og lenge før vi begynte å slippe ut gasser. Vi har hatt flere kuldeperioder og varmeperioder, av varierende lengde og styrke. Sivilisasjoner og jordbrukssamfunn har kollapset på grunn av klimaendringer. «Den lille istid» varte fra midten av 1500-tallet i 300 år. Og motsatt: Grønland var isfri for ca. 400 000 år siden. Klimaendringene har vært legio og opplevd av mange, med historiske nedtegnelser.

Statistiske data viser at både antallet og styrken av typer ekstremvær var høyere i tidligere tider. Det samme gjelder antallet ofre. Dessuten er dette «vær» og ikke «klima». Det er en viktig distinksjon som også klimaforskere ignorerer i disse tider.

Ingen har kunnet koble noen av de historiske klimaendringene til utslipp av CO2. Empiri trumfer alltid hypoteser. Dette vet de 2 mill. nordmenn som er «klimaskeptikere». Derfor tviler de på at klimaendringer er menneskeskapte.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest