Stor studie: Menn kjønns­diskrimineres når de søker jobb

Avatar photo
Publisert 27. desember 2023 | 19:15

Det kommer frem i en ny internasjonal samlestudie som har sett på utviklingen i 26 land.

Verken i Norge eller i andre rike land kan forskerne finne at kvinner diskrimineres om de søker jobb i typiske mannsyrker. Tvert imot ser de at det er menn som diskrimineres, når de søker jobb i et typisk kvinneyrke.

I de mer kjønnsnøytrale yrkene, er det også kvinnelige søkere som er foretrukket å invitere til jobbintervju.

Den nye internasjonale studien består av resultater fra til sammen 85 ulike studier. I disse har forskere i 26 ulike land sendt til sammen over 350.000 fiktive jobbsøknader. De eldste studiene er fra mer enn 40 år tilbake, men flertallet av studiene er fra de to siste tiårene.

Norske samfunnsforskere ved Universitetet i Oslo har også kommet frem til samme resultat, skriver Forskning.no.

Kvinner kan vinne på likestillingsfokus

I yrker som ikke var kjønnstypiske, fant forskerne i den nye internasjonale studien at arbeidsgivere foretrakk å ansette menn fram til rundt år 2010. Etter 2010 har arbeidsgiverne etterspurt kvinner framfor menn. Hva som er årsaken til dette, kan være så mangt.

Michael Schaerer, en av forskerne bak den internasjonale studien, peker på at mange selskaper som ansetter folk nå har strategier for å fremme likestilling. Han spekulerer i om det kan være slik at særlig kvinner høster fordel av dette, når de søker seg til mannsyrker eller kjønnsnøytrale yrker.

Den internasjonale forskergruppen har i tillegg gjort en mindre studie, der de har spurt både akademikere og vanlige folk hva de tror om kjønnsdiskriminering ved jobbsøking.

Der fant de ut at både akademikerne og vanlige folk tror det er kvinner som kjønnsdiskrimineres når de søker jobb, noe som viser seg å ikke være tilfelle.

mest lest