Lærer at mannen skal «regjere» sin kone

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 28. februar 2024 | 22:04

Samfundet er et trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe på Sør- og Sør-Vestlandet hadde innvendinger mot liturgien i statskirken.

De har nå menigheter i Egersund og i Kristiansand der de eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.

Vårt Land har skrevet flere kritiske artikler om Samfundet. I desember i fjor ble Samfundet nektet statstilskudd for 2023

Utdanningsdirektoratet (Udir) har åpnet tilsyn med en av Samfundets tre skoler i Kristiansand. Vårt Land har fått innsyn i tre lærebøker.

Til grunn for skolens utlegning av forholdet og rollene mellom kvinner og menn i boka Tro meg fra 2013, vises det blant annet til følgende tekst fra Det nye testamentet:

«Mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode», heter det i Efeserne kapittel 5, vers 23.

Boka mener at det er «bibelsk lære at mannen har hovedansvaret for det som skjer i hjemmet,» skriver Vårt Land. Det innebærer noen plikter, får elevene opplyst.

Mannen har ifølge boka noen plikter:

«Elske, ære, styre, regjere og forsørge sin kone. Det betyr blant annet at han skal ut i arbeid og sørge for at familien får nødvendige inntekter.»

Kvinnens ansvar er blant annet dette:

«Underordne seg mannen i kjærlighet», heter det, med henvisning til følgende bibelvers: «Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg» (1 Mos 3,16).

Oppgavefordelingen har Gud «gjort av kjærlighet og for at det skal være orden i hjemmet», oppsummeres det ifølge Vårt Land i slutten av kapittelet.

Kritisk

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon liker ikke det han hører.

– Jeg er kritisk til denne måten å drive undervisning på. I likhet med alle andre som går på skole, skal også disse elevene ut i samfunnet en gang. Jeg er bekymret for elevenes møte med personlige relasjoner og arbeidsliv dersom man møter samfunnet med et syn på at kvinner skal underordne seg menn, sier han.

mest lest