Våre politikere legaliserer grønn naturkriminalitet

Avatar photo
Jan Hervig
Forlegger og forfatter
Publisert 28. desember 2022 | 15:15

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Vindturbiner truer fuglearter over hele verden. Fuglearter drepes i et så stort antall at det med rette må kunne kalles massakrer av fugl.

Det biologiske mangfoldet skal ofres for illusjonen om at turbinene gir energi for fremtiden.

Folk som elsker friluftsliv, kjenner seg snart ikke igjen i en voldtatt natur. Hver enkelt ny vindkraftturbin plassert i norsk natur krever en halv fotballbane som oppstillingsplass og 800 m veiutbygging. Veiinngrepet for hver enkel vindturbin tilsvarer lengden av en norsk kortbaneflyplass.

De enorme machete-bladene på turbiner svære som Boeing-maskiner, suser i en hastighet fra 280 til 600 km/t gjennom luften og dreper store mengder fugl som ikke har mulighet til å komme seg unna. Havørner, kongeørner, jakt- og vandrefalk, dvergfalk, tårnfalk, havsuler, bekkasiner og ryper ligger strødd i områder med vindturbinparker. Ordensvaktene fjerner dem hurtigst mulig. Den grønne naturkriminaliteten skal for all del ikke synliggjøres. Stjeler du et fredet ørne-egg, blir du straffet. En vindturbin som dreper fredede ørner en masse får ingen følger.

Aerodynamikken på en vindturbin kan hemmes med så mye som 50 prosent av døde insekter på rotorbladene. Men at effekten halveres på grunn av insekter får vi ikke vite, det forblir en miljøkatastrofe som er usynlig for de fleste.

Insektene er i sentrum av alle økosystemets funksjoner. De er nedbrytere, rovdyr og byttedyr – til sammen en buffer av biologisk mangfold. En verden uten insekter er ikke mulig. Verdens insekter vil være utryddet innen et århundre om insektsdøden fortsetter i samme takt, viser en rapport. Skadene som vindturbinene påfører natur og dyreliv fortsetter helt uten konsekvensanalyser.

Vindkraft er en dyr, ineffektiv, forurensende og konfliktskapende energikilde. Ironisk nok betegnes vindturbiner som grønn teknologi.

Vi har en statsminister og en miljøminister som glatt overser faunakriminalitet når det snakkes om det grønne skiftet. Norske aviser og NRK, med millioner i statsstøtte, formidler daglig løgner om at et grønt skifte vil være en velsignelse for oss alle. Den dokumentasjonen har ingen sett.

Gjennom EØS-avtalen har Norge blitt det landet som er mest integrert i EU uten å være medlem og uten å ha stemmerett. Dette viser politikernes kyniske manipulering med folkemeningen. Vi har to ganger sagt NEI til EU ved to folkeavstemninger.

Eksperter som ikke lar seg skremme står frem og sier at Norge ikke har behov for en eneste vindturbin. Vår vannkraft er unik og dekker alle behov, og til en utrolig lav pris. Vannkraften er vår nasjonale arv, den ligger der allerede, inngrep i naturen er gjort for over hundre år siden og vi kan oppruste eksisterende kraftanlegg innenfor gjeldende regulering.

At både Erna og Jonas har overlatt disposisjonsretten til norsk vannkraft til EU ble gjort nærmest i det skjulte, men vanlige folk har bråvåknet etter strømregningene som bestemmes fra Acer. Tiden er overmoden for å kvitte oss med Acer. Nok en gang opplever vi tysk diktat, som aldri mer skulle skje etter 1945. Et utrolig tåpelig eksperiment som bare virkelighetsfjerne politikere kan tenke ut.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Nå er det vanlige folks tur til å føle fattigdommen

mest lest