Jordan Peterson har laget et populistisk alternativ til WEF

Avatar photo
Publisert 29. januar 2023 | 20:05

Den berømte professoren Jordan Peterson sa på en podcast med Joe Rogan at han ønsker seg et populistisk alternativ til The World Economic Forum (WEF).

Peterson har lenge vært kritisk til den mektige organisasjonen som han mener tillater seg selv å bruke overflødig autoritær makt for å kontrollere mennesker i et ønske om å redde planeten.

Professoren frykter også at hvis WEF er av den oppfatning at planeten er overbefolket, vil det kunne gjenspeiles i deres politikk.

Peterson kritiserer konkret den progressive politikken som medfører høyere priser på mat og energi.

– Hvis de får gjennomslag for en politikk som medfører økte energipriser, hvordan vil det da slå ut? Jo, det skal nemlig ikke mer til for eldre folk at de justerer ned varmeanleggene sine med noen få grader før de drastisk øker sjansen for å få luftveisinfeksjoner som de kan dø av, sa Peterson.

Han mener at selv små økninger i prisene på energi kan gi alvorlige konsekvenser.

– Dette vil være alvorlig for de fattige og de svakeste som den progressive eliten påstår å være så opptatt av, sier han.

Les også: Utvist statsborger (31) fra Etiopia dømt for forsøk på overfallsvoldtekt i Trondheim

Videre sier han at det virker som den progressive eliten ikke får særlig mye igjen for den autoritære maktbruken sin.

– Hvis økte energipriser faktisk medførte seg at luften ble renere, så kunne du kanskje argumentert for politikken deres, men dette er jo ikke tilfelle. Bare se på Tyskland. De har mangedoblet energiprisene sine, og nå har de fyrt opp igjen kullkraftverkene sine, sier Peterson.

Fattigdommen brer om seg

Han viser også til tall fra The World Bank som sier at 345 millioner mennesker nå lever på grensen til hungersnød til dels på grunn av økte energipriser.

– Det er tre ganger flere mennesker enn hva kommunistene drepte i løpet av sine 60 år med iherdige forsøk, sier Peterson.

– Dette er faren med å gi makt til «Davos-gjengen».

Populistisk alternativ til World Economic Forum

Peterson annonserte også at han har etablert et internasjonalt «konsortium» basert i London.

Formålet er å tilby en alternativ visjon av framtiden til det WEF tilbyr.

Konsortiumet skal ta for seks ulike problemstillinger:

  • Hvordan å levere så billig energi som mulig til så mange mennesker som mulig rundt om i verden. Energiprisene skal altså ikke bli så høye at de fattige ikke har råd.
  • Hvordan ulike nasjoner skal organisere seg i forhold til hverandre på en måte som ikke er skadelig for planeten, men samtidig verdsetter menneskeheten først og fremst. Man skal ikke antyde at jorden er overbefolket og at vi har for mange munner å mette.
  • Forhindre at organisasjoner og institusjoner blir for store, sammensveiset og korrupte.
  • Legge til rette for monogame og langsiktige parforhold, med mål om å øke fødselstallene. Peterson beskriver fedreløse hjem som en katastrofe.
  • Meningen med livet, og hva som motiverer oss. Peterson viser til frafallet av moralske strukturer i vesten. I dette søket etter mening skal frihet fra tvang skal være sentralt for hvordan vi forholder oss til hverandre.

Peterson sier at han vil invitere hele 2000 profiler som er opptatt av problemstillinger knyttet til de som er nevnt ovenfor. Sammen skal de diskutere problemstillingene i dette nye fellesskapet.

På sikt ønsker også Peterson å gjøre medlemskap i konsortiumet mer tilgjengelig for en bredere målgruppe.

Peterson sier at han allerede har planene for møtet klart, og at mangen av de han har snakket med så langt er positive og er villige til å delta.

Nedenfor kan du se klipp fra Rogans podcast hvor Peterson snakker om planene sine:

Unge deler selvskading på sosiale medier: Frykter sosial smittsomhet

mest lest