Dømt i Høyesterett for hatefulle ytringer mot transperson: – Du er bare en gubbe med rare fantasier

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 30. september 2022 | 19:01

Truslene ble fremsatt i flere ytringer på Facebook.

Den dømte er 53 år og bosatt i bergensområdet. Han er dømt for fire uttalelser, deriblant disse:

– Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier.

– Det sagt er det uforståelig for meg at myndighetene fremdeles tillater at du har omsorgsansvar for barn.

– Perverse mannegriser som permalaiver at de er småpiker har vel strengt tatt ingen injurierende kraft.

De ble fremsatt i en krangel på Facebook 24. mars i 2021, skriver NRK. Mannen ble også dømt i tingretten og lagmannsretten.

Paragraf 185 lyder som følger:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

    1. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
    2. religion eller livssyn,
    3. seksuelle orientering,
    4. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller
    5. nedsatte funksjonsevne.

Ønsket mildere behandling

– Vi er veldig fornøyd med gjennomslag for dette synet. Denne typen sjikanøse ytringer bikker langt over det som er ytringsfrihet. Når det blir fullt av hat mot transpersoner så er det over grensen for hva som er lovlig, og det har Høyesterett nå bekreftet, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til NRK.

Forsvareren til mannen, advokat Jon Wessel-Aas, mente det måtte være høyere terskel for å ytre seg om noens kjønn og seksualitet enn om for eksempel etnisitet og hudfarge.

– Min klient er skuffet. Samtidig er hans holdning at det er et poeng at en slik avgjørelse, som etter hans mening gir uttrykk for en veldig lav terskel for straffbarhet, kan skape politisk debatt om terskelen for straff er for lav, sier Wessel-Aas.

Det skal angivelig ha vært stor debatt i Høyesterett om sake. De satte også ned straffen. Det er Wessel-Aas fornøy med.

Han mener dommen fra Høyesterett er mer nyansert enn dommene fra ting- og lagmannsretten.

– Jeg mener Høyesteretts dom trekker opp tydeligere og mer veiledende grenser enn det de andre instansene har gjort, sier Wessel-Aas.

Woke-besettelse førte til suspensjon av svart stjerne-professor

mest lest