Partiet De Kristne skal stemme over navnebytte

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 30. oktober 2022 | 20:47

Partiet De Kristne skal stemme over navnebytte. 

Det er partiets navneutvalg som har innstilt på to forslag etter innspill fra medlemmene. De nye forslagene er Blått og Konservativt.

– I første runde fikk vi nesten 100 forslag og det var Blått og Konservativt som utkrystalliserte seg og fikk stor oppslutning, sier partiets nestleder Tomas Moltu til avisa Dagen.

Avstemningen skjer på partiets landsmøte neste helg.

PDK ble stiftet i 2011 og ledes av Erik Selle siden 2013. Han sier til iNyheter at det er en lang diskusjon som har ledet fram til forslaget om å endre navn.

– Navnet Partiet De Kristne var navnet som tente en brann i hjertene som gjorde at vi klarte å etablere partiet med 10 000 underskrifter i 2012 og 19 fylkeslag på 6 uker i 2013. Nå ser vi at navnet ofte assosieres med antagelsen om personlig tro, mens det prosjektet vi jobber med er en konservativ renessanse på avklart kristent sivilisasjonsgrunnlag, sier Erik Selle til iNyheter.

Partinavnet har skjøvet potensielle velgere unna, tror han.

– Vi møter svært mange som er enig i politikken men som opplever navnet som en for lang avstand i forhold til personlig tro. Derfor har vi hatt en lang og grundig prosess i partiet for å utrede om hva som kommuniserer best med velgerne fremover.

– Hva er prioriteringene fremover?

– Vi ser at Europas grunnvoll, kristendommen, familien og nasjonalstaten har sin renessanse i land etter land i vesten, og den bevegelsen må vi løfte frem også i Norge. PDK har politikken som kan gi den nødvendige kursjustering i Norge, og neste lørdag skal vi drøfte hvilket navn som kommuniserer dette best, og som vi vil jobbe videre med fremover.

Ambisjonene er klare:

– Partiet har som ambisjon å løfte resultatet i 2023 til det beste i vår historie og komme på Stortinget i 2025. Vi vet at det er et vakuum for et norsk konservativt parti i Norge, og det vakuumet vil vi fylle.

Selle selv er ikke på valg denne gang. Han ble gjenvalgt for 2 år i april 2022.

Partiet De Kristne fikk 0,4 prosent oppslutning ved valget i 2021 en oppgang fra 0,3 ved valget i 2017. Partiet fikk totalt 10.179 stemmer.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 eller bank 1506.80.92768

Status for iNyheter: Vi har klart å klore oss fast

mest lest