Durek Verrett utfordrer vår evne til toleranse

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 30. desember 2023 | 20:13

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Durek Verrett har et livssyn som ikke er så kjent i Norge, men sett i internasjonalt perspektiv, deles det sannsynligvis av flere milliarder mennesker. Norske medier leter seg stadig frem til utsagn fra Verrett, som de presenterer for offentligheten.

Hvilke motiver de har, vet de kun selv. Men at Verrett har blitt en skyteskive for svært hard kritikk både i mediene og i sosiale medier, er det ikke mye tvil om. Skriver du åpent at Verrett er sinnssyk, ondsinnet og at han ødelegger kongehuset, er du garantert «liker-klikk» i megaklassen.

Durek Verrett bygger sin virksomhet og sitt livssyn på at det eksisterer en åndeverden. Det synet deles av svært mange mennesker i Norge, og enda flere i verden ellers. På TV har det gått en fjernsynsserie i årevis som handler om ånder som ikke har forlatt sin tidligere bolig, men som har blitt bundet til sin jordiske tilværelse på grunn av dramatiske opplevelser.

Så vidt jeg vet, har serien hatt mange seere, som tror på eksistensen av åndelige vesener, som plager mennesker ved sin tilstedeværelse.

Som, sagt, er dette en oppfatning som deles av millioner på millioner av mennesker rundt omkring i verden.

Men i Norge, så tåler vi ikke dette livssynet. Mediefolk og enkelte i helsevesenet reagerer direkte voldsomt på at noen kan tro på dette. Og noen roper sågar på sensur og at Durek må kastes ut av landet for å tro på en åndeverden. Og kongefamilien må avlyse ekteskapet mellom sin datter og denne sinnssyke mannen, og nekte Märtha å gifte seg med han.

Nå tror jeg muligens at hele dette oppstyret rundt Durek Verrett er en meget kjærkommen anledning for folk som ellers er store motstandere av kongehuset og ønsker republikk til å kjøre en knallhard kampanje mot Durek og Märtha. Det samme skjedde da Haakon giftet seg med Mette Marit, alenemoren med en fortid med utagerende festing.

Men slik er vel dynamikken i samfunnsdebatten. Motstanderne av kongehuset griper alle muligheter til å angripe kongehuset begjærlig.

For ikke mange ukene siden, skrev Durek om utagerende og aggressive barn og hevdet at de kunne være angrepet av ondsinnede ånder. Og hans metode for å fri dem fra den ondsinnede ånden, var å se barnet dypt inn i øynene og henvende seg til det åndelige vesenet, og si med inntrengende stemme at vedkommende ikke hadde noen verdi i vår verden, og beordre ånden til å forlate barnet.

Det var ikke grenser for hvordan alskens psykologer og helsearbeidere erklærte at dette var et grovt overgrep mot barnet, og at det må fordømmes på det sterkeste.

Til og med statsminister Jonas Gahr Støre følte seg kallet til å kommentere Dureks metode, og avslørte at han ikke hadde forstått noe som helst. Gahr Støre trodde Durek mente man skulle si til barnet, at det var verdiløst, og tok selvfølgelig sterk avstand fra det. Men så hadde han altså fullstendig misforstått. Durek mener vi skal si til det åndelige vesenet at det er verdiløst.

Når vår statsminister slutter seg til hylekoret og avslører at han ikke har forstått noe som helst, blir det bare pinlig.

Og nå har altså Durek Verrett skrevet at ifølge hans tro, så kan også ondsinnede ånder påvirke folk til å ta selvmord, og han har presentert sin metode for å svekke den onde ånden sin kraft og således forhindre at et deprimert og nedtrykt menneske skal la seg overmanne av den onde åndens tilskyndelse til å ta sitt liv.

Durek fortelle om en metode der man kan mane den ondsinnede ånden til å miste sin kraft, og denne omtales bl a i en artikkel i iNyheter.

Dureks metode får Petter Eide, styreleder i Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord til å uttale:

– Vi jobber med dette daglig og jeg blir skremt av at han kan si noe sånt. Det han sier om selvmord kan føre til flere selvmord. Så ille er det. Dette er det motsatte av de faglige rådene knyttet til selvmord, sier Eide til Dagbladet.

Og Fredrik Walby, forsker innenfor klinisk psykologi, mener Verret ytrer seg på en respektløs og spekulativ måte.

– I verste fall kan det Verrett sier i videoen påvirke folk til å unnlate å søke hjelp, sier Walby til Dagbladet.

Forskeren fraråder personer i sårbare situasjoner fra å behandle seg selv med sjamanisme.

– Personer i sårbare situasjoner bør søke hjelp i helsevesenet. Det er lett tilgjengelig og de har bra kompetanse.

Folk innen helsevesenet mener altså at de er de eneste som kan hjelpe folk fra å ta livet av seg, og mener at Dureks uttalelse vil føre til flere selvmord og til at færre søker hjelp.

Det er ganske grovt at helsevesenet skryter av sin egen evne til å hjelpe, når virkeligheten er at suicidale ungdommer knapt får noen hjelp i det hele tatt av helsevesenet. Ventetiden er skremmende lang, og spørsmålet er vel om helsevesenet er i stand til å forebygge selvmord overhode.

Historie etter historie i mediene forteller om hvordan helsevesenet og samfunnet grovt forsømmer å hjelpe selvmords utsatte unge mennesker og hvordan de blir overlatt til seg selv. Og så skal liksom Durek Verrett få skylda for at folk begår selvmord fordi han forslår alternative metoder til å hjelpe seg selv? Å påstå at dette vil føre til flere selvmord er nærmest å betrakte som en hån mot lidende unge menneske som blir oversett av samfunnet.

I min verden er det ganske anerkjent at man kan påvirke sin sinnstilstand ved hjelp av såkalte affirmasjoner, d.v.s. at man lærer å gjenta positive setninger for seg selv, med den effekten at de kan erstatte destruktive og depressive tankemønstre.

Til og med min mor på 92 år, som bor sammen med oss, og som har en tendens til å bli overmannet av angst og frykt, forteller at dersom hun og jeg sammen sier «alt går bra», så dempes og erstattes av positive tanker.

Så hvem kan si noe sikkert? Dersom en nær person hjelper en suicidal person til å erstatte de onde tankene med mere positive, uansett om det finnes ånder eller ikke, kan vi uten videre avvise at det kan ha en positiv effekt?

Jeg må innrømme at jeg er temmelig skuffet over den voldsomme kritikken og fordømmelsen Durek Verrett og prinsesse Märtha utsettes for. Jeg synes den gjenspeiler en intoleranse og uforstand om andre livssyn.

Vi som har kontakter rundt omkring i verden, og har opplevd hvordan livssyn av samme type som Dureks er utbredt, har lært oss at det egentlig bare er uttrykk for trangsynthet og intoleranse å være så fordømmende mot andre menneskers tro.

mest lest