Dette er den pedo-dømte AP-toppen: Forbudet mot identifisering er opphevet

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 31. mai 2024 | 15:58

iNyheter skrev i april at en 43 år gammel tidligere leder i Arbeiderpartiet i Arendal ble dømt til fem år og ni måneders fengsel for voldtekt av mindreårige asylsøkere. Den gang ble det lagt forbud mot å identifisere mannen. Dette forbudet er nå opphevet.

Mannen det gjelder er mangeårige kommunestyrerepresentant Gjermund Orrego Bjørndal.

Bjørndal var verge til de afghanske guttene han voldtok sammen med sin ektemann, som også ble dømt til åtte år og fem måneders fengsel. Ektemannen til Bjørndal omtaler seg som transperson, og er av utenlandsk opprinnelse.

iNyheter har vært kjent med deres identitet, til tross for at dette har vært ukjent for offentligheten ettersom Agder tingrett la ned forbud mot å identifisere dem. Forbudet har nå blitt opphevet med hensyn til retten til offentlig innsyn, som veier tyngre enn hensynet til å beskytte informasjon om tiltaltes private forhold.

Opphevelse av forbudet er vedtatt på bakgrunn av Bjørndals tillitsverv og profilering, og at saken handler om maktmisbruk. Det samme kan ikke sies for Bjørndals ektemann, som er hvorfor han ikke identifiseres.

«Lagmannsretten har i en fersk dom enstemmig gitt KRS medhold i at de dømte i den alvorlige overgrepssaken kan identifiseres. Spesialrådgiver Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har bistått KRS i å anke pålegget fra Agder tingrett om å holde navnene på de dømte hemmelig», skriver KRS, som først omtalte saken.

Guttene skal ha følt seg truet til å være med av frykt for å bli sendt ut av Norge, og skal ha blitt skjenket.

Bjørndal var tiltalt for én voldtekt, mens ektemannen var tiltalt for tre voldtekter. Påtalemyndigheten mente at Ap-politikeren, som også var verge, tilrettela for at ektemannen kunne utnytte ofrene.

Det skal ha vært minst seks offer i saken om det homofile ekteparet. Samtlige fornærmede var afghanske enslige asylsøkere i alderen 16-17 år. Overgrepene skal ha skjedd mellom 2017-19.

Ap-politikeren har, siden de ble pågrepet av politiet i januar 2020, nektet for å ha misbrukt sin stilling eller utnyttet noen av guttene seksuelt.

Agderposten har i sine kommentarer fremhevet at systemet har sviktet i denne saken.

Asylmottaket der guttene bodde varslet Statsforvalteren om vergen allerede i 2017. Men etter noen måneder fikk Bjørndal nye oppdrag.

I tiltalen fra statsadvokat Birgitte Budal Løvlund stod det at Ap-politikeren i september 2017 ble suspendert som verge for tre av de fornærmede på grunn av mistanke om grenseoverskridende seksualisert atferd fra ham eller hans ektefelle overfor vergebarn.

Statsforvalteren holdt en bekymringssamtale med ham. Men fire måneder senere fikk han tilbake vergeansvaret, og fikk kort tid etterpå to nye vergeoppdrag, rapporterte Agderposten som dekket rettssaken.

Bjørndal skal totalt ha hatt vergeansvar for 17 barn i perioden 2016-2020.

Det er blitt stilt spørsmål om hans politiske rolle i Ap bidro til at han kunne få slike oppdrag som verge, og at han fikk fortsette til tross for bekymringsmeldinger. Fra 2015 til 2019 var han leder av oppvekstkomiteen i Arendal.

I 2016 ble han oppnevnt av Ap som deres kandidat til å bli lagrettsmedlem i Agder Lagmannsrett.

I perioden har Bjørndal vært aktiv i sosiale medier med sterk kritikk av FrP-leder Sylvi Listhaug.

ar i denne perioden aktiv på sosiale medier med en rekke utspill og utfall. Blant annet kalte han i 2017 Sylvi Listhaug for «en jævla rasistkjerring» og «rasismens fyrtårn».

Han kalte henne også «statsråden som snakker dritt om alle jeg jobber for, enten de er flyktninger, asylsøkere, homser, eller har andre utfordringer er denne ministerens fiender».

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, fordømte den gang uttalelsene til Bjørndal. Hun kalte det «helt uakseptabel ordbruk».

Gjermund Orrego Bjørndal meldte senere overgang til SV i protest mot Arbeiderpartiets asylpolitikk, der han sto på bystyrelisten i 2019, men meldte seg imidlertid inn igjen etter en periode.

I dag er Bjørndal leder av foreningen Bokbyen Tvedestrand.

Begge de dømte anket dommen. Saken kommer opp for lagmanssretten til høsten.

Oppdatert: 17:10

mest lest