Britisk hjertespesialist på Tucker Carlson: Mener mRNA-vaksinene aldri burde vært godkjent

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 31. desember 2022 | 10:04

Den britiske legen Aseem Malhotra er hjertespesialist. Han er selv vaksinert med to doser Pfizer og tok til orde for vaksinene. Han har siden endret mening.

Malhotra sier at vaksinene knapt reduserer dødelighet i det hele tatt, mens de alvorlige bivirkningene er betydelige. Underlagsmaterialet for Pfizers og Modernas godkjenning viser at de alvorlige bivirkningene var utbredt.

Dr. John Campbell viser til samme fagfellevurderte artikkel i tidsskriftet «Vaccines». Der har en gruppe forskere gjennomgått det materiale Pfizer og Moderna selv gjorde og som lå til grunn for godkjenning av mRNA-vaksinene hos det amerikanske legemiddelbyrået FDA og senere hos europeiske og norske legemiddelverk. I testgruppene var det betydelig høyere grad av «alvorlige bivirkninger» enn i placebo-gruppen. Hele 1 av 800 vaksinerte fikk alvorlige bivirkninger.

Artikkelen fortsetter.

John Campbell og Aseem Malhotra sammenlikner disse tallen med tidligere vaksiner. Campbell viser til at ved en vaksine mot svineinfluensa i 1976, ble den trukket tilbake etter at det ble oppdaget alvorlige bivirkninger i bare 1 av 100 000 vaksinerte.

I Rotavirusvaksinen i 1999 ble det funnet 1-2 alvorlige bivirkninger per 10 000 tilfeller og den vaksinen ble trukket tilbake.

Mens det nå altså er 1 alvorlig bivirkning per 800 tilfeller av mRNA vaksinene til Pfizer og Moderna og de vaksinene fortsetter å bli anbefalt i alle vestlige land.

sidene til norske FHI blir vaksinene fortsatt anbefalt til flere grupper. Ingen tydelige advarsler blir gitt. Man har riktignok sluttet å anbefale Moderna-vaksiner til de under 30 år.

Om bivirkninger står dette:

«Koronavaksinene kan gi bivirkninger hos mange av de vaksinerte, men de er stort sett milde/ moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. mRNA-vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner.»

Malhorta og Tucker Carlson diskuterer årsaken til at vaksinene likevel ikke ble trukket tilbake. Hvorfor ble de godkjent? Hvorfor har ikke leger sagt i fra offentlig i større grad? Malhortra mener legemiddelverkene er «kjøpt og betalt» av Big Pharma.

Malhotra mener mange har dødd av hjertestans som en direkte følge av vaksinene, inkludert hans egen far. Han sier videre at mange av hans kollegaer er av samme oppfatning, men de vil ikke risikere sin egen karrierer ved å fronte det offentlig.

Intervjuet med Malhotra anbefales å sees i sin helhet for de som mestrer engelsk. Det fremkommer flere tall underveis i intervjuet om både mangel på positive effekter av å ta vaksinene, om bivirkninger og om «systemet» som ikke fanger opp og stopper det hele. Malhotra mener befolkningen i Vesten generelt er overmedisinert, og at årsaken ligger i profitthensyn hos firmaene som tjener store summer på bruken av disse medikamentene.

Lurås #2 med Geir Ugland Jacobsen: FrP-konflikt, Demokratene-bråk, norske medier, klimahysteri, konspirasjoner og mye mer

mest lest