Ønsker kraftig innstramming av kjønnsbekreftende behandling

Avatar photo
Publisert 1. mars 2024 | 11:40

På et møte i desember tok fagdirektørene i landets fire helseregioner stilling til dagens ordning med hormonbehandling av transpersoner under 18 år. VG skriver at de nå har fått tilgang til et referat fra møtet.

Helsetoppene skal under møtet ha konkludert med at medikamentell behandling for kjønnsinkongruens til barn og unge bør defineres som utprøvende behandling. Dette vil innebære at helsehjelpen ikke lenger vil være en del av det ordinære helsetilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, sier til VG at behandlingstilbudet er potensielt skadelig. Han legger til at Sverige nylig har revidert sine retningslinjer som er mer restriktive enn tidligere, og at det pågår lignende arbeid i flere andre land.

Avisen videreformidler fire punkter fra møtereferatet:

  • Pubertetsutsettende behandling, og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge, faller inn under definisjonen av utprøvende behandling.
  • Helsedirektoratet bes om å oppdatere den nasjonale faglige retningslinjen, slik at punkt 1 fremkommer tydelig.
  • Fagdirektørene ber Oslo universitetssykehus opprette et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
  • Fagdirektørene ber om at Oslo universitetssykehus utreder hvordan det kan legges til rette for at utprøvende medikamentell og kirurgisk behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens gjennomføres primært gjennom en prospektiv klinisk behandlingsstudie.

Les også: Fortviler over trans-perioden sin: Nå får hun ikke ammet barnet sitt

Avdelingsdirektør Torunn Janbu skriver i en e-post til VG på vegne av helsedirektør Bjørn Guldvog at Helsedirektoratet vil oppdatere retningslinjene sine dersom de regionale helseforetakene endrer behandlingstilbudene deres.

– Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for hva som gis av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, ikke Helsedirektoratet. Spørsmål omkring utprøvende behandling må derfor stilles til dem. Helsedirektoratet vil oppdatere retningslinjen dersom behandlingstilbudene endres. Det er i tråd med slik vi ville gjort, også på andre fagområder. Dette er vi i dialog med RHF-ene om, heter det i e-posten.

Les også: Rikshospitalet: – Det er ikke tvil om at det er for mange som angrer

Bakgrunnen for møtet til fagdirektørene i desember er en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) fra mars i fjor, om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens.

Rapporten fra Ukom uttrykker bekymring for mulige bivirkninger av kjønnsbekreftende behandling: Benskjørhet, psykiske problemer, leverskade, blodpropp og hjerteinfarkt, i tillegg til en irreversibel skade på forplantningsevnen.

mest lest