Protesterer mot «Ramadan-gate» i Oslo

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 1. mars 2024 | 20:32

Fra 10. mars til 9. april er det islams fastemåned Ramandan. Oslo kommune har bestemt at de for første gang vil markede høytiden med å lyse opp Roald Amundsens gate og deler av Fridtjof Nansens plass, foran rådhuset.

Byrådet i Oslo har fått ideen fra London, skriver Aftenposten. Der ble lignende markering ble arrangert for første gang under Ramadan i fjor.

– Jeg mener det er viktig at byen viser at vi verdsetter mangfold og legger til rette for markeringer som gjør at alle føler seg inkludert, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Det er imidlertid bare islam som nå får sin markering på sammen måte som den kristne (og hedenske?) julen.

Frps gruppeleder i bystyret, Magnus Birkelund, reagerer.

– Mens de fleste politikerne er opptatt av å begrense skadevirkningene æreskultur har på mange barn og unge, er byrådet opptatt av å pynte byen med muslimske symboler under ramadan, sier han.

Han mener markeringen sender uheldige signaler.

– Det sender et uheldig signal når det fremstår som en kun er opptatt av å feire én religion, men ikke er villig til å ta de krevende debattene om de negative aspektene ved religion og æreskultur.

Han mener i tillegg det er forskjellsbehandling.

– Selv om islam nå er den nest største religionen i Oslo, blir det helt feil å kun feire én av de andre religionene utover kristendommen. Hva med buddhistene, hinduistene, jødene, ortodokse kristne også videre? sier han.

Byrådsleder Lae Solberg sier seg enig i at man ikke skal forskjellsbehandle.

– Hvis andre trossamfunn i Oslo ønsker å markere sine høytider, synes jeg Oslo kommune skal være positiv til det og legge til rette for det, sier han.

Det kommer ikke frem i artikkelen hvem som har foreslått Ramadan-markeringen.

SSB anslår i en rapport fra 2017 at omlag 13 prosent av innbyggerne i Oslo hadde bakgrunn fra muslimske land. På landsbasis omlag 5 prosent. Tallet vil sannsynligvis være en del høyere i 2024.

mest lest