Anmelder Trettebergstuen for korrupsjon: – Vi må ha likhet for loven

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 1. juli 2023 | 16:02

Førstekandidat i Innlandet og politisk nestleder for partiet Liberalistene, Jan-Øyvind Lorgen, varsler anmelding av den nylig avgåtte kulturministeren.

Det kommer som følge av at Anette Trettebergstuen måtte fratre sin stilling som følge av at det har kommet frem at hun har utnevnt to nære venner til offentlige verv.

Det er paragraf 387 og 171 i Straffeloven som Lorgen mener er brutt.

Lovparagraf § 387 omhandler korrupsjon. «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag».

Paragraf §171 sier at «med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt».

iNyheter har tatt en samtale med nestlederen.

– Hvorfor har du valgt å anmelde Anette Trettebergstuen?

– Det er mye snakk om at topp-politikere bryter loven, men de blir ikke straffet. Etter min mening er det viktig at noen anmelder, og jeg vil være sikker på at noen gjør det. Derfor valgte jeg å gjøre det selv.

– Det er en betydelig maktperson du nå anmelder. Tror du politiet vil
ta saken på alvor?

– Politikere med mye makt over andre, må følge de samme lover og regler som du og jeg. Siden politikerne har mye makt, er det også ekstra viktig at de oppfører seg i henhold til lover og regler, og at de etterforsker og får samme straff som oss andre. Man kan ikke ha det slik at politikerne kan bryte loven, uten å få konsekvenser, mens du og jeg straffes hvis vi bryter loven. 

Lorgen innrømmer at han er skeptisk til om politiet tar anmeldelsen seriøst. Det er høy henleggelsesprosent allerede, som for øvrig bidrar til å undergrave tilliten til politiet, sier han og viser til et NRK-oppslag som pekte på at Oslo-politiet henla 55 488 saker på i overkant av ett år, hvorav 3337 av sakene hadde kjent gjerningsmann. 

En annen mediesak omtalte at Politiet henlegger 7 av 8 anmeldte vinningskriminalitet, altså tyveri, ran og innbrudd.

– Som liberalist synes jeg for øvrig at politiet bør fokusere på ekte kriminalitet slik som korrupsjon, ran og innbrudd. Min subjektive oppfatning er at det er for mye ressursbruk på eksempelvis narkotikabruk, som bare rammer brukeren av narkotiske stoffer.

Les også: Snusk og arroganse: Hva mer skjuler seg i Arbeiderpartiet?

– Men er ikke det å tildele verv til venner og bekjente helt normalt i politikken?

– Det virker slik, men det bør ikke være sånn. Politikere bør tiltales for lovbrudd, akkurat slik som andre nordmenn. Vi må ha likhet for loven.

– Så du syntes ikke det er nok at Trettebergstuen har lagt seg flat, beklaget og fratrådt sin stilling?

– Nei, det synes jeg ikke.

Blant andre som også mener at Anette Trettebergstuen bør etterforskes er jussprofessor ved Juridisk Fakultet på Universitetet i Bergen, Eirik Holmøyvik, som i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ber dem avklare hvorvidt den tidligere kulturministeren brøt sin tjenesteplikt etter straffeloven.

– Skal vi ha tillit til politikere, så kan det ikke være noe særbehandling. De må behandles etter samme regler som alle andre, sier Holmøyvik til VG.

Både Jonas Gahr Støre og Anette Trettebergstuen har erkjent at den tidligere kulturministerens utnevnelser var brudd på de lovfestede habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Jan-Øyvind Lorgen har ikke formelt sett anmeldt hendelsen, men har avtalt møte med politistasjonen 14. juli. Som både kommuneoverlege og fastlege er han svært opptatt, men vil ta av ferien sin for å anmelde, forteller han til iNyheter.

mest lest