Mener riving av vindkraftverk på Fosen kan unngås: – Dette er jo reservebeiteområder

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 3. mars 2023 | 10:30

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen tror en kan unngå å rive de to omstridte vindkraftverk på Fosen, slik som demonstranter i Oslo krever.

Statkraft er største eier i ett av de omstridte kraftverkene på Fosen. Demonstrantene krever at de rives, men Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen tror fortsatt det er mulig å løse saken uten å rive vindkraftverkene.

– Dette er jo en viktig prinsipiell sak for alle parter. Reinbeite er en veldig viktig del av samisk kultur, og Høyesterett har kommet til at den første konsesjonsprosessen ikke var god nok, sier Rynning-Tønnesen.

– På den annen side trenger Norge en massiv utbygging av fornybar kraft for å greie klimamålene, og da er vindkraft på land en del av løsningen. Det å da finne en fellesløsning hvor både vindkraft og reinbeite kan skje i samme område, det er utrolig viktig, sier han.

Vindkraftverkene Storheia, hvor Statkraft eier 52 prosent, og Roan, som drives av selskapet Aneo, fastslo Høyesterett i en dom 11. oktober 2021 at konsesjonene var ugyldige. Det er bygget totalt seks vindkraftverk på Fosen, skriver E24.

Tønnesen mener en kan unngå riving med å se på forskjellige muligheter for å få til en sameksistens på området til de to vindkraftverkene. Han nevner blant annet å la være å brøyte om vinteren, bruke snøscootere som er elektriske og ikke lager noe lyd, kunne tilby alternative vinterbeiter.

– Dette er jo reservebeiteområder hvor avbøtende tiltak bør kunne gjøres i så stor grad at det er tilfredsstillende, sier han.

– Mitt ønske er at denne prosessen finner løsninger hvor man faktisk får en sameksistens, og finner andre måter å løse dette på enn å rive nylig bygde møller som trengs for å forsyne Trøndelag med strøm, sier Rynning-Tønnesen.

Les også: Statkraft-sjefen med over 7 millioner kroner i lønn

Ifølge E24 så kostet de to vindkraftverkene Roan og Storheia rundt seks milliarder kroner å bygge ut.

Statkraft-sjefen erkjenner at det vil ha konsekvenser hvis anleggene må rives.

– Da vil det selvsagt være at vi mister våre inntekter, kommunen mister inntekter, skatteinntektene vil forsvinne og grunneierne vil miste sine årlige leieinntekter på områdene disse vindmøllene står på, sa Rynning-Tønnesen på pressemøtet.

Støre og regjeringen kryper nå til korset: – Vi må ta det som det er

mest lest