Stor overdødelighet blant unge: – Har aldri sett noe lignende

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 3. mars 2024 | 21:01

Myndigheten peker på senevirkninger av covid-19, men ikke vaksiner.

I Norge som i en rekke andre vestlige land har det vært en betydelig overdødelighet etter at koronapandemien var over. Både i 2022 og 2023 hare overdødeligheten vært over 10 prosent i noen land.

I Norge ble det registrert en overdødelighet på hele 11,5 prosent i 2022, som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet. Trenden har fortsatt inn i 2023.

Les også: Norsk studie om vaksine og overdødelighet vekker oppsikt internasjonalt (+)

Richard Aubrey White var statistisk ansvarlig i FHIs overvåking av overdødeligheten i Norge. Det han ser nå, har han aldri tidligere observert.

– Vi har hatt en klar sammenhengende nedgang i dødelighet blant de under 60 år i perioden fra år 2000 til 2019. Nå ser det ut til at denne utviklingen har snudd, sier White til NRK.

Bare i 2023 dreier der seg om flere hundre dødsfall blant nordmenn i relativt ung alder.

NRK har hentet frem tall som tyder på at det var 796 flere dødsfall enn det trenden før pandemien skulle tilsi. Dette gjelder for aldersgruppen 0–59 år.

FHI og SSB bekrefter at de ser det samme.

I prosent er overdødeligheten høyest i aldersgruppen 0–19 og 20–39 år.

Blant de aller eldste er ikke overdødeligheten like tydelig.

Man har ingen forskning som peker ut noen årsaker, skriver NRK.

White peker på covid-19.

– En stor amerikansk studie viser at de som gjennomgår en mild sykdom har økt dødsrisiko i 180 dager etter infeksjonen. En annen studie viser at du er utsatt for en risiko også neste gang du blir smittet, sier White.

5 millioner nordmenn blir anfivelig smittet hvert år. I løpet av fem år bli det 25 millioner infeksjoner.

– Det skal veldig lite til før dette får konsekvenser for samfunnet. Til sammenligning smittes hver nordmann bare hvert femte år av influensa, sier White.

Han viser til studier som viser at covid-19 gir høyere risiko for blant annet hjertesykdom, diabetes, nevrologiske sykdommer, depresjon, og til og med selvmordstanker.

– Jeg tror vi vil se en økning i dødsfall fra flere ulike sykdommer, sier White.

Vaksiner?

– FHI har undersøkt om det er noen sammenheng mellom vaksine og dødelighet. Hva viser disse analysene? spør NRK.

– Vi har ingen holdepunkter for at koronavaksinene gir økt generell dødelighet i befolkningen. Tvert imot viser forskningsstudier at vaksinene er effektive og beskytter mot alvorlig forløp og død av covid-19, svarer fagdirektør Hanne Gulseth ved FHI.

– FHI har undersøkt om det er noen sammenheng mellom vaksine og dødelighet. Hva viser disse analysene?

– Vi har ingen holdepunkter for at koronavaksinene gir økt generell dødelighet i befolkningen. Tvert imot viser forskningsstudier at vaksinene er effektive og beskytter mot alvorlig forløp og død av covid-19.

NRK referer deretter verdens hittil største studie om bivirkninger av vaksinen publisert. «Studien hadde 99 millioner deltakere fra flere land, og avdekket flere alvorlige, men relativt sjeldne bivirkninger. Forskerne konkluderte med at gevinsten ved å ta vaksinen, var mye større enn risikoen for å få bivirkninger,» hevder NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad peker også mot koronapandemien.

– Jeg er bekymret hvis dette er uttrykk for en økende trend i aldersgruppene opp mot 59 år. Vi kan ikke utelukke at covid-19 fortsatt påvirker dødeligheten i Norge, blant annet gjennom long covid-effekter, men det kan også være andre ting som spiller inn, sier Nakstad.

Les også: Største COVID-vaksinestudien noensinne: Økning i hjerte- og hjernesykdommer

I alternative medier pekes det på MRNa-vaksinene som hovedårsak tii overddelighet. Noen mener millioner (biologen Bret Weinstein har nevnt tallet 17 millioner) mennesker har dødd som følge av vaksinene. Dette avfeies som konspirasjoner og kvakksalveri av andre.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest