Holder renten uendret

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 3. mai 2024 | 10:23

Norges Bank varsler at renten blir holdt på dagens rentenivå «en god stund fremover».

Sentralbanken har valgt å beholde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Ifølge Dagens Næringsliv var det generelt forventet at renten ville holdes stabil, og oppmerksomheten var derfor rettet mot sentralbankens signaler om fremtidige endringer. Beslutningen ble tatt på et mellommøte, uten utgivelse av nye prognoser.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at renten sannsynligvis vil forbli på dagens nivå i lang tid.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier hun i en pressemelding.

«Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet på 2 prosent innen rimelig tid. Pengepolitikken virker innstrammende, og det er lav vekst i norsk økonomi. Prisveksten avtar, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe.»

Videre antyder Norges Bank at det kan være nødvendig å opprettholde rentenivået lenger enn tidligere antatt, basert på «usikkerhet om de økonomiske utsiktene».

Ifølge DN har økonomene ulike synspunkter på fremtidige rentekutt. DNB Markets spår ikke det første kuttet før i desember, med tre kutt i 2025. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, forventer ingen kutt i år, og argumenterer for at Norges Bank vil vektlegge å unngå ytterligere svekkelse av kronen.

I mars var både total- og kjerneinflasjon lavere enn forventet på henholdsvis 3,9 og 4,5 prosent på årsbasis, muligens påvirket av en tidlig påske. Tallene for april ventes 10. mai. Samtidig har kronen svekket seg betydelig mot både dollar og euro i år, samtidig som forventningene til kutt i USA har blitt utsatt de siste månedene.

mest lest