– Visste du at katter dreper langt flere fugler enn det vindmøller gjør?

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 4. februar 2024 | 13:40

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Med denne argumentasjonen presenterer Sigrun Gjerløw Aasland leder i Miljøstiftelsen ZERO sitt argument for å bygge ut mer vindkraft på land.

Det er liksom grunnleggende viten at katter dreper fugler, det har de gjort siden faraos tid og før det. Men å heie frem ytterligere drap på fuglelivet med vindturbiner – den var litt ny.

Med overskriften «Naturen trenger vindmøller» innleder hun sitt ståsted for å få fart på vindturbinindustrien vi nå har sett i årtier rasere vårt land. Med sitt ståsted er hun og for oljeleting og gruvedrift i havet som Norge er alene om å starte. Samt rasering av kloden der Neonydium blir utvinnet i dag. For det er komplett umulig med dagens teknologi å bygge en vindturbin uten Neonydium eller oljeprodukter, ja eller betong som er en av de største CO2 verstingene.

Import av stålprodukter som er fremstilt av brunkull er like svartmalte i CO2 regnskapet som Zero og må være. Tungolje for å få disse vindturbinene fraktet til Norge med skip går på dette som er en av de største synderne innen CO2.

Så i tillegg til å ønske flere drap på fugler enn det katter gjør så ønsker de og støtter altså overnevnte industrier. Glemte jeg forurensning av drikkevann og raserte naturområder som strekker seg mange tusen km2 om ikke hundre tusen eller mer. Urørt natur blir «tilbakestilt» som vi kan se på bilde fra Motvind. Ser dette tilbakestilt ut?

Her er bilde av Havøygavlen Vindkraftverk som ble reetablert i 2021. Brannen er for småtterier å regne. «Bare» 10 000 liter olje og annet høyst brennbart materiell som var oppbevart i en trafostasjon. Overnevnte vindturbin anlegg ble i 2018 etter 18 års drift stengt ned og et nytt skulle reetableres. «De gamle turbinene ble revet og kjørt vekk.

4.565 tonn stål og metall, 470 tonn betong, 12 tonn olje, 1,5 tonn kjølevæske, 45 tonn EE-avfall og 36 tonn blandet avfall. 414 tonn glassfiber skulle etter riveplanen knuses og kjøres til Boden i Sverige for «energigjenvinning» og brenning i avfallsanlegg. I stedet ble de kjørt til deponi i Norge.»

Med andre ord ble de gravd ned eller malt opp og lagt på «lager». Dette er det grønne skifte Zero står for.

Ja, for hyller du vindturbiner, så må du nødvendigvis å hylle at det den fører med seg.
Det står i stekt kontrast til hva de skriver.

«Ved å skape marked for nye nullutslippsløsninger, utvikle ny teknologi i våre største næringer og investere globalt i fornybar energi, kan vår klimapolitikk bidra til globale utslippsreduksjoner. Med Norge som verktøykasse kan vi skape global endringer. ZERO ønsker å være en løsningsorientert stemme i miljø- og klimadebatten, og fremmer utslippsfrie alternativer på bekostning av de som gir utslipp.»

Det var det ordet ja- utslippsfrie…

mest lest