Betydelig prishopp for bensin- og dieselbiler i 2024

Avatar photo
Publisert 4. desember 2023 | 17:06

I statsbudsjettet for 2024 er flere avgifter blitt justert opp. Deriblant engangsavgiften både for bensin-, dieselbiler og ladbare hybrider.

Ladbare hybrider får i snitt nesten 50.000 kroner mer i engangsavgift, mens nye bensin- og dieselbiler får 17.000 kroner i økt avgift sammenlignet med 2023. Det skriver TV 2.

Regjeringen vil også øke CO2-komponenten i engangsavgiften på varebiler med 10 prosent utover prisjustert 2023-nivå.

Innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes fra 82 g/km til 70 g/km.

Men det blir ikke bare dyrere å kjøpe bil. Du må også betale mer for å bruke den.

Tidligere i høst annonserte regjeringen at drivstoffavgiftene for bensin og diesel skulle økes med 15 øre literen, samtidig som et økt krav om innblanding av biodiesel er anslått å øke literprisen for diesel med ytterligere 27 øre.

Som et plaster på såret vil regjeringen kutte i trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

Hensikten med å gjøre det enda dyrere å kjøre bil, er å stimulere til mindre bilkjøring og redusere utslipp.

mest lest