De fleste kvinner kommer til kort når det gjelder å forstå gutters behov

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 5. mars 2023 | 07:55

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Nei, Shazia Majid, unge gutter og jenter har ikke samme muligheter i Norge.

VGs kommentator, Shazia Majid, forsøker seg på en analyse av unge norske gutters og menns oppvekstsvilkår i det moderne Norge i dag. Som sedvanlig når kvinnelige journalister skal reflektere over hvordan det er å vokse opp som hankjønn, avslører de at de helt mangler evner til å overskride sitt perspektiv som kvinne. Derfor blir deres konklusjoner svært ensidige og mangelfulle.

Så også med Shazia Majid, selv om hun skal ha for at hun i hvert fall strekker seg så langt som til å si at vi skal lytte til guttene og de unge mennene. Men så skinner det dessverre så tydelig gjennom at hun egentlig ikke synes at de unge mennene som går motstrøms har noe særlig fornuftig å si, men er ført på ville veier av forbilder som f eks Jordan Peterson.

Og som de fleste kvinner som mener noe om han og andre maskuline forbilder i vår tid, har hun ikke noe annet enn en karikatur å presentere, og det er nærmest umulig å anse tilhengerne hans som noe annet enn en gjeng marginaliserte, misfornøyde og villedede unge menn. Finnes det virkelig ikke noe av en viss verdig hos de influenserne som går helt motstrøms i vårt samfunn?

Nei, det ser ikke slik ut. Kvinner med mediemakt i Norge i dag, evner ikke å se at samfunnet faktisk ikke gir gutter og jenter samme verdi, samme muligheter og samme friheter. Faktum er tvert imot at gutter og jenter helt fra barnsben av vokser opp i en feminin verden, som domineres av kvinner, kvinners verdier og kvinners måte å tenke på.

Og problemet for kvinnelige mediepersoner, er at de ofte ikke er i stand til å innse at disse verdiene faktisk er feminine og favoriserer jenter på de fleste områder, men tror at det dreier seg om universelle verdier som burde være felles for alle. Kort sagt: De feminine verdiene anses som de riktige til å dominere samfunnet vårt. Og tilsvarende blir typiske maskuline verdier ansett som uønskede og forkastelige, og de blir ofte omtalt med åpenbar forakt.

Les også: Mitt møte med en psykopat – og hvordan samfunnet blir ledet av kjeltringer

Menn som opponerer mot det feminine samfunnet, blir lett ansett som hjelpeløse personer som helt mangler evner til å tilpasse seg det moderne samfunnet, og heller vil ha kvinner tilbake til kjøkkenbenken og vil ha underdanige kvinner som underkaster seg menn.

Men er det en nødvendig følge av at menn etterlyser maskuline verdier at kvinner må bli tilsvarende underdanige? Eller er det faktisk mulig for kvinner og menn å utfylle hverandre på en god måte samtidig som begge kjønn kan få lov å beholde sin egenart?

De fleste av oss som har jobbet et langt liv med å oppdra og undervise barn og unge, har observert om og om igjen, at det finnes visse trekk som gjerne er felles for jentene og noen andre trekk som er felles for guttene. Men dessverre har den verdenen barn og unge vokser opp i, blitt befolket av kvinner, og disse kvinnene vil skape en verden bygget på den sannheten at de kvinnelige verdiene er de universelle verdiene som alle barn skal få podet inn i sin personlighet fra barnsben av.

Hvilke forskjeller er det så jeg tenker på, og gjelder det alle gutter og jenter? Nei, på ingen måte. Det finnes mange gutter og jenter som ikke passer inn i «normalgruppen», og selvsagt må det være rom for alle ulikheter. Men om man ser statistisk på gutter og jenter som gruppe, vil man lett se at visse trekke er felles for de to gruppene. Jentene er f eks som regel språklig mye sterkere, flinkere til å uttrykke følelser og reflektere over ulike forhold i tilværelsen. De har gjerne en større grad av innlevelse og følelsesmessig omsorg for sine venner, mer naturlig ansvarsfølelse og selvdisiplin.

Guttene er derimot gjerne mer fysiske og ikke så verbale, trenger mye flere fysiske utfordringer og er oftest mer utagerende, kontante og konkurransepreget og mer avhengig av følelsesmessig stabilitet. Og så kan man spørre: Er disse maskuline verdiene noe som verdsettes i norske barnehager og skoler i vår tid? Svaret er åpenbart: Nei, disse verdiene verdsettes ikke i den feminine verdenen barn og unge vokser opp i. Tvert imot, i stor grad anses det som uønskede verdier som samfunnet forsøker å bekjempe.

I alle idretter, fritidsaktiviteter og ikke minst i barnehager og skoler, gjennomsyres verdigrunnlaget av jentenes verdier. Konkurranse er gjerne bannlyst, og det blir mye stillesitting med alt for lite variasjon og fysiske utfordringer for mange gutter. Når kvinnelige kommentatorer i dag påstår at gutter og jenter har akkurat samme muligheter og samme verdi i vårt samfunn, og at forskjellen er bare at jentene er flinkere til å benytte seg av mulighetene, så avslører de egentlig hvor utrolig lite de har forstått av hva det vil si å være gutt.

De kvinnelige kommentatorene ser dessverre verden kun gjennom sine feministiske briller, og innbiller seg at de ser hele verden. Og så ser de i virkeligheten bare en del av verden, mens guttenes perspektiv går dem hus forbi.

Som skolemann, har jeg vært spesielt opptatt av hvordan skolen gjennom årene har endret seg gradvis til en verden der jentenes egenskaper verdsettes og nærmest blir gjort til en forutsetning for å lykkes som elev. Undervisningssystemet forutsetter en stor grad av selvdisiplin, ansvarsfølelse, gode leseferdigheter, gode evner til å uttrykke seg språklig og på utholdenhet og tålmodighet.

Guttene, som trenger mye større grad av variasjon, muligheter til å utfolde seg fysisk og bli inspirert av sitt konkurranseinstinkt, og ikke minst trenger mye tydelige rammer og kontante reaksjoner på uønsket adferd, faller ofte gjennom i denne feminine skolen, og finner seg ikke til rette. Dermed blir de taperne, ikke fordi de ikke fatter hvordan de kan utnytte systemet til egen fordel, men fordi de tidlig lærer at de ikke blir verdsatt for det de er, men at skolen ønsker å bekjempe deres verdier.

Så når Shazia Majid påstår at gutter og jenter har akkurat samme muligheter og verdi i vårt samfunn, så tar hun helt og holdent feil. Jentene blir verdsatt høyere på alle områder, og guttene opplever at det de står for, er noe samfunnet anser som uønsket. Og så lurer man på hvorfor mange gutter leter etter maskuline forbilder?

E-tjenestens «agenter» – en gjennomgang (+)

mest lest