Sverige frykter de kriminelle skal ta over fengslene: Norge ser også kraftig økning i vold mot ansatte

Avatar photo
Publisert 6. februar 2024 | 15:38

Både i Norge og Sverige ser man nå en dramatisk økning i vold og trusler mot fengselsansatte fra de innsatte. Utviklingen kobles til gjengkriminalitet.

I Sverige ble det i fjor registrert 1333 episoder med vold og trusler mellom innsatte, og rundt 2354 mot tilsette i fengsel og institusjoner, melder SVT. Til sammen er det 3687 episoder, en økning på rundt 500 tilfeller frå året før.

– Vi mister kontrollen. De innsatte tar mer eller mindre over hele avdelinger, sier fagforeningsleder Christer Hallqvist til kanalen.

Videre forteller han om tilsette som trekker seg tilbake i stedet for å være i nærheten av de innsatte, og de rekker ikke å avverge voldshandlinger.

– Det vil ende i katastrofe, sier Hallqvist.

Økningen i vold i svenske fengsel skjer på samme tid som antallet innsatte med bakgrunn fra gjengkriminalitet har økt kraftig. Nesten 1000 innsatte kobles til organiserte lovbrudd og gjengkriminalitet, ifølge SVT.

Forbundsleder Asle Aase i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund kan fortelle til NRK at utviklingen er skremmende også i Norge.

– Vi får rapporter om knallhardt press på de ansatte, og at det er mange episoder. At innsette i Norge er i stand til å styre enkelte avdelinger, det skal vi ikke se bort fra, sier Aase.

Ansatte i norske fengsel er redde

På bare ett år, fra vinteren 2022 til vinteren 2023, har Norsk fengsel- og friomsorgsforbund registrert en betydelig økning i vold og trusselshandlinger.

Tegistrerte avvik er økt fra rundt 90 i måneden, til rundt 140.

I fjor kom en rapport som viser at mange tilsatte i norske fengsel har opplevd vold og trusler på jobb. I rapporten, som er utarbeidet på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), kommer det frem at hver fjerde ansatte en eller flere ganger har kjent på dødsfrykt eller fare i forbindelse med hendelser på jobb. Nesten tre av ti har opplevd at en kollega har blitt alvorlig skadet.

Her er noen av funnene som fremkommer i rapporten:

  • 56 prosent har opplevd voldsom maktbrukt mellom de innsatte.
  • 48 prosent har opplevd at en innsatt eller domfelt har blitt alvorlig skadet.
  • 66 prosent sier de har opplevd eller vært vitne til at en innsatt eller domfelt har tatt sitt eget liv eller forsøkt å gjøre det.
  • 39 prosent har opplevd å finne en innsatt eller domfelt død.
  • 52 prosent har vært redd flere gangar.
  • 70 prosent svarer at de har opplevd trusler.

– Det er helt klart at mange ansatte i kriminalomsorgen står i en svært krevende situasjon. De siste åra har vi sett at andelen innsatte som har alvorlige psykiske lidelser har økt kraftig, sa KDI-direktør Lise Sannerud da rapporten kom.

Hun er uroet for utviklingen videre.

En gruppe har fått i oppgave å finne tiltak som skal adressere de oppsiktsvekkende tallene fra rapporten, opplys KDI til NRK.

mest lest