Norsk Kjernekraft sikrer tomter til fem kjernekraftverk

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 6. april 2024 | 20:50

Selskapet Norsk Kjernekraft AS har inngått avtale med en grunneier i Øygarden kommune om kjøp av 250 dekar land, med planer om å bygge fem små modulære kjernekraftverk (SMR-kjernekraftverk) på området.

– Vi ønsker å sikre oss denne tomten med tanke på å bygge små modulære kjernekraftverk, såkalte SMR-anlegg. Vi skal lage en utredning for å vurdere om dette arealet egner seg. Det ligger nær Kollsnes og vil kunne gi strøm til både prosessanlegget og industri i Energiparken i kommunen, sier styreleder i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer, til Teknisk Ukeblad.

Grunneieren som har inngått avtalen om salg av 250 dekar land til Norsk Kjernekraft er tidligere ordfører i Øygarden, Rolv Svein Rougnø.

Rougnø uttrykker sin sterke støtte til kjernekraft som et alternativ til andre energikilder:

– Å bygge havvind på dypt vann og vindparker på land er nærmest galskap i mitt hode fordi det krever enorme subsidier som vi alle må være med på å finansiere, sier den tidligere ordføreren.

Det er foreløpig inngått en intensjonsavtale, da tomten ligger innenfor et LNF-område (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde). Saken avhenger dermed behandling av en ny arealplan i kommunen. Øygarden kommune forventes å ha ny arealplan klar våren 2027.

Les også: Nordland fylkesting sier ja til kjernekraft

Blant de som er optimistiske på det som ligger an til å være gode muligheter for et nytt norsk industrieventyr, er interesseorganisasjonen Klimavenner for Kjernekraft.

– Vi heier på alle slike initiativ for å sikre nok pålitelig og grønn kraft. Slike krefter trenger vi flere av i Norge skal vi sikre kraft for fremtidige arbeidsplasser, nå klimamålene med elektrifisering og ta vare på naturen vår for kommende generasjoner, sier leder Mathias Meyer til iNyheter.

mest lest