Gryende opprør i Sp mot egen regjering: – Krever handling. Ikke flere utredninger

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 7. januar 2023 | 12:41

På meningsmålingen går det elendig for både Ap og Sp. Sistnevnte er bare 1/4 så stor som på meningsmålinger for kun to år siden. Nå kritiserer egne partifeller regjeringen.

Strømprisene har gått til værs og de fleste peker på kraftkablene til Europa. De står vidåpne mens anti-EU partiet Sp sitter i regjeringskontorene.

Eksperter mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum virker handlingslammet. Og det samme synes folket å gjøre, skal man tolke meningsmålingene.

– Det er ikke til å komme fra at det er stor frustrasjon på grasrota i vårt parti over manglende initiativ for å løse strømpriskrisen. Det forventes at regjeringen endelig setter seg i førersetet for å vise vei ut av den krisen. Da holder det ikke å komme med nye utredninger, sier SP-veteran Per Olaf Lundteigen (69) til VG.

Han viser til at regjeringen vil oppnevne et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det er mulig å få ned strømprisen. Det bekreftet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag overfor Dagbladet.

– Folk forventer handling for å få ned strømprisen, ikke noen ny utredning. Det er jo nettopp dette energikommisjonen skulle utrede, sier Lundteigen.

Han har vært innvalgt på Stortinget siden 1993.

Men Lundteigen er ikke alene om kritikken.

Magnus Weggesrud (32)  er Sps kandidat som fylkesordfører i det gjenopprettede Buskerud fylke.

– Jeg er enig med Per Olaf. Vi trenger mer handling nå, vi kan ikke bare sette ned utvalg og utrede i evigheter. Regjeringen må ta mer kontroll over kraften og markedet for å holde prisene lavere, sier han.

– Eksport, ikke utveksling

Per Olaf Lundteigen viser til at likestrømkablene til Danmark/Tyskland/Nederland og England har fått konsesjon for kraftutveksling, ikke krafteksport.

– Utgangspunktet er altså utveksling av kraft, men når vi ser på virkeligheten, så viser det seg at det i liten grad dreier seg om reell utveksling.

Nå må det handling til. Ikke prat, mener han.

– Finnes ikke enkle løsninger

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier han «kan forsikre Lundteigen om at regjeringen hver eneste dag jobber for å løse energikrisen og få strømprisene ned».

– Vi har gjort mye, blant annet trygget forsyningssikkerheten vår gjennom vinteren, fått på plass en strømstøtteordning som avlaster husholdningene for de ekstrem høye strømregningene, etablert et fastprisregime for næringslivet og tatt grep for hurtigere utbygging av ny kraft og nytt nett, men vi skal selvfølgelig også gjøre mer. Dessverre finnes det ingen raske og enkle løsninger, sier Aasland til VG.

Strømstøtten og «svindelen» bak

mest lest