Etterforskning av Nord Stream-eksplosjoner henlegges

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 7. februar 2024 | 10:37

Den svenske etterforskningen av sabotasje mot gassledningene Nord Stream 1 og 2 avsluttes.

Det ble kunngjort av den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding.

Påtalemyndigheten vurderer at de ikke kan oppklare saken.

Undersøkelsene har nå kommet så langt at de svenske myndighetene har et godt bilde av eksplosjonene som fant sted i september 2022 i internasjonalt farvann. Advokat og aktor Mats Ljungkvist konkluderer i pressemeldingen med at det ikke er fremkommet noen indikasjoner som antyder at Sverige eller svenske borgere var innblandet i angrepet.

Det primære målet med etterforskningen av eksplosjonene på Nord Stream 1 og 2 har vært å fastslå om svenske statsborgere deltok i hendelsen. I tillegg har det blitt gransket om svensk territorium ble benyttet til å gjennomføre handlingen, og dermed muligens utgjorde en trussel mot svenske interesser eller Sveriges sikkerhet, som det fremgår av pressemeldingen.

«Basert på den situasjonen vi har nå, kan vi konstatere at svensk jurisdiksjon mangler,» sier aktor Mats Ljungqvist.

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ble bygget for å transportere russisk gass fra Russland til Tyskland. Ifølge opplysninger som har lekket til tyske medier, peker flere spor mot Ukraina. På sin side har Ukraina anklaget Russland for å være ansvarlig.

mest lest