Miljødirektoratets nye rapport: Klimamålene krever omstridt tiltak

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 7. september 2022 | 18:19

En kartlegging av Miljødirektoratet viser en rekke forslag for hvordan industri og oljesektoren kan klare å halvere klimautslipp innen 2030. 

Rapporten viser hvordan Stortingets forventning til oljesektoren kan gjennomføres, der man oppnår 50 prosent av klimagassutslipp i 2030 målt opp mot tallene fra 2005. Den kommer i tillegg til tiltak allerede planlagt inn i gjeldende prognoser for utslippskutt.

I henhold til målene i Parisavtalen har Stortinget vedtatt at klimagassutslipp skal reduseres med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Blant tiltakene i Miljødirektoratets rapport finner man det omstridte temaet elektrifisering av sokkelen, som går ut på å bytte ut nødvendig energi for drift av oljeplattformene med fornybar energi fra land istedenfor gass. Ifølge Miljødirektoratets beregninger kan oljeindustrien kutte 600.000 tonn CO₂ ved å hente grønn energi kablet inn fra land.

Lokal havvind, karbonfangst og -lagring samt nye teknologier, er også blant forslagene til Miljødirektoratet.

Det må bli mer lønnsomt å satse på teknologi for å fange opp CO₂ fra atmosfæren, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro til Aftenposten.

– Det er en usikkerhet fra bedriftenes side om hvordan klimapolitikken slår inn i årene fremover. Både kvotepris, CO₂-avgift og hvordan reglene i EU blir. Om man skal investere stort i å kutte klimagassutslipp trenger man å vite at det lønner seg.

Les også: Kan vente strømutgifter på 100.000 på en enkel hytte: – Flere vurderer å selge.

Forutsigbarhet er nettopp noe Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som understreker rapportens verdi, forsikrer om. Regjeringen vil signalisere fremtidig politikk på en slik måte at man kan planlegge for omstilling, sier han. 

Uten å ønske å lekke fra statsbudsjettet som utvikles i disse dager, stikker han heller ikke under en stol at klimapolitikken vil bli strengere i tiden som kommer.

– Vi skal fortsette å øke CO₂-prisen slik den forrige regjeringen la opp til. En annen ting som er forutsigbart med vår politikk, er at vi er dypt integrert i det europeiske klimasystemet. Det skal vi fortsette å være.

 

Nytt kraftig fall på Oslo Børs: – Har ikke opplevd maken på 40 år

 

mest lest