Sosialistiske løgner på kvinnedagen

Avatar photo
Victoria Sveinsson
Liberalistene
Publisert 8. mars 2023 | 16:37

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Kvinnedagen ble etablert for å sette fokus på likestilling. Nå i senere tid er den derimot i høy grad brukt til å fronte sosialistisk propaganda skjult som kvinnekamp.

Dagen blir brukt som et av mange eksempler på hvordan politiske ideologier og statlige instanser bruker enorme mengder av dine skattepenger på å fremme egen agenda. Derfor vil jeg snakke litt om mytene du eksponeres for, rydde opp i usannhetene og ikke minst rette søkelyset mot de virkelige kvinnesakene.

En kjent parole i dag er nemlig likelønn – at kvinner tjener mindre enn menn. Og ja, det er riktig at kvinner totalt sett i snitt tjener mindre enn menn, men det er simpelt fordi de jobber mindre. Og det er helt greit. Det bør være greit å prioritere for eksempel familieliv over penger og karriere. Det er imidlertid svært viktig å presisere at kvinner og menn tjener likt for likt arbeid.

Menn jobber oftere i stillinger med større risiko og ansvar, har flere lederstillinger, jobber mer per uke og jobber mer overtid, samt i større grad er ansatt i privat sektor, som er bedre betalt enn offentlig.

Det å kjempe for likelønn når menn og kvinner allerede tjener likt for likt arbeid betyr i praksis å kjempe for at kvinner skal tjene mer enn menn. Det er ikke likestilling.

I stedet for å oppta tid og plass på tullesaker, bør vi benytte anledningen til å fronte ekte likestilling: Toleranse for folks individuelle ønsker, drømmer, forutsetninger, verdier og mål i livet. Jeg applauderer de som ønsker ansvarligheten til å stå for egne valg i livet, som ønsker å selv bane veien mot egen fremtid.

Kvinner, som alle andre, fortjener å bli behandlet som voksne mennesker, ikke små barn. Kvinner skal ikke nedverdiges og diskrimineres med kjønnskvotering. Jeg er ikke så svak at jeg trenger fortrinn over menn. Jeg vil vurderes ut fra mine kvalifikasjoner, ikke mitt kjønn.

Mennesker er ulike, og vi prioriterer ulikt – heldigvis. Vi bør kjempe for at hvert individ skal kunne bestemme enda mer selv i eget liv og over egen kropp. For din mulighet til å være og bli nøyaktig hva du ønsker.

For det å tvinge alle til å gjøre det samme og å bli like er i praksis et angrep på individualisme og unikhet.

Les også: Tybring-Gjedde vil ikke gå motstrøms om kvinner i Forsvaret: – Enkelte ganger kan faktisk PK-politikk være korrekt politikk (+)

Norge som kanskje verdens mest likestilte nasjon burde heller rette nesen utenfor landegrensene. Dette kunne vært dagen vi satte fokus på forferdelige overgrep som foregår verden over. Vi kunne hatt en debatt om blant annet kjønnslemlestelse, tvungen bruk av undertrykkende klesplagg, tvangsekteskap og menneskehandel.

Kvinnedagens fokus bør være på de kampene som fortsatt trengs å sloss for, ikke på de vi har allerede vunnet. Vi har allerede oppnådd de mest fundamentale sivile og politiske rettigheter som stemmerett, arverett, retten til selvbestemt abort, samt likestilling i arbeidslivet for å nevne noe.

Vi bør heller ta kampen for kvinners frihet til å selv ta valg i sitt eget liv – at vi ikke trenger staten til å ta dem for oss. Vi kunne diskutert fri fordeling av foreldrepermisjon, at staten ikke skal ta barn fra foreldre uten ekstremt gode grunner, eller at kvinner får friheten til å selv være ansvarlig for egen kropp. Om så dette innebærer å utøve handlinger som andre kanskje ikke liker.

Eiendomsrett er derfor den viktigste kvinnesaken. Eiendomsrett betyr å kunne gjøre som man vil med egen kropp. Eiendomsrett er frihet fra overgrep. Det er rett til å kunne forsvare seg selv.

Men eiendomsretten liker ikke sosialistene å snakke om.

SETTER DU PRIS PÅ DENNE ARTIKKELEN? INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

Senterparti-topper i omskjærings-krangel

mest lest