Nav forklarer hvorfor kvinner har høyere sykefravær

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 8. mars 2024 | 07:32

Mens sykefraværet for menn har holdt seg stabilt på rundt 4 prosent over tid, har det vært på 7 prosent for kvinner.

I en ny analyse fastslår NAV at dette hovedsakelig skyldes at kvinner er mer utsatt for og oftere rammes av en rekke sykdommer.

Dette inkluderer depresjon og angstlidelser, kreft, migrene og utmattelse, blant annet.

– Depresjon er den diagnosen som bidrar mest til å forklare kjønnsforskjellen i sykefravær. Slik har det vært siden 2001, sier seniorrådgiver Ivar Lima i Nav, som er forfatter av analysen.

– At kvinner oftere får disse sykdommene, er godt dokumentert i internasjonal forskning. Også i land med helt andre sykelønnsordninger enn Norge, sier han.

Norske kvinner opplever omtrent 60 prosent høyere sykefravær enn menn. Dette mønsteret har vært relativt konstant over tid, med menn som har hatt et stabilt sykefravær på rundt 4 prosent, mens kvinner har ligget på rundt 7 prosent.

Kvinner opplever også dobbelt så hyppig sykmeldinger på grunn av angstlidelser, og fire ganger så hyppig på grunn av migrene.

mest lest