Her har det blitt elbil-boom – etter innføring av bompenger

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 8. september 2023 | 11:54

Da bompengene kom til Tromsø økte interessen for elbil brått.

– Nå vil folk i Tromsø kjøpe elbil, i mye større grad enn før bompengene kom. Dette viser at bompengefordelen er viktig for bilistene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Frem til nå har storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim ligget langt foran Tromsø i elbilinteresse. Men i NAFs Trafikantbarometer 2023, som gjennomføres ved hvert valg, øker andelen i Tromsø som sier deres neste bil blir en elbil kraftig.  

– I årets undersøkelse er interessen for elbil like stor i Tromsø som i de andre storbyene. Nå oppgir over halvparten av Tromsø-folket at deres neste bil blir en elbil, sier Sødal. 

Dette er et solid byks fra tidligere undersøkelser. I 2019 svarte 26 prosent i Tromsø at neste bil blir en elbil, og i 2021 37 prosent.  

– Bompengene har virkelig satt fart i elbilinteressen i Tromsø, slår Nils Sødal fast. 

Les også: Kan bli tusenvis av kroner dyrere å bruke elbil

Stadig flere elbiler i Tromsø gjør at bypakken der ikke får inn like mye penger som de har beregnet. Elbiler har rabatt i bomringene og det er en av de viktigste fordelene for elbilistene.  

– Det er en motsigelse mellom byenes behov for penger til kollektivtransport, sykkelveier og veier, og elbilmålene Norge har satt. Det er på høy tid å skrote bompengesystemet, mener Sødal.  

Byene kan ikke sette bompengene elbilister skal betale til mer enn 70 prosent av ordinær takst. Derfor vil inntektene i bypakkene gå ned dersom flere og flere i Tromsø kjøper seg en elbil.  

– Skal byen hente inn det de taper, må de skru opp taksten til bensin- og dieselbiler. Da vil den også kunne øke for elbilene, men det er bensin- og dieselbilistene som vil svi mest, sier NAF-rådgiveren. -Det er en utvikling vi advarer mot, avslutter han.  

NAF Trafikantbarometer 2023 er utført av Norstat for NAF i perioden januar- februar 2023. Totalt er 4242 personer spurt, og undersøkelsen er vektet på landsdel, alder og kjønn. Grafikken viser andel som svarer enig/svært enig på spørsmålet «Min neste bil blir en elbil», fra 2019 til 2023. Undersøkelsene i 2019 og 2021 er utført av Kantar for NAF.  

mest lest