Er det slik at voldelige norske menn «serieimporterer» utenlandske kvinner?

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 10. juli 2023 | 17:07

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for forfatterens meninger.

Vi har hørt om det før. Norske menn som hentet kvinner fra utlandet og leverte dem på krisesentrene når de var ferdige med dem. En ansatt ved et krisesenter kalte det sågar industrilignende praksis i sin tid.

Nå har Høyre foreslått tiltak for å forhindre at dette kan skje, og saken blir omtalt i NRKs nettavis. De vil innføre ett års karantenetid før disse mennene kan få gifte seg igjen.

Høyres talskvinne Mari Holm Lønseth «synes det er forkastelig at noen menn tenker at de bare kan sette fra seg kona på krisesenteret når de er ferdig med henne, før de sette seg på flyet for å hente hjem en ny kone».

«Det vi vil til livs er dem som kanskje systematisk og gjentatte ganger har utsatt en kjæreste for grov vold, sier hun.» (Sitater fra NRKs artikkel).

Jeg ble overrasket over at denne saken kommer opp igjen nå, for allerede i 2010 ble det innført nye regler for UDI nettopp for å forhindre at dette skal kunne skje, og det ble omtalt i flere medier. UDI fikk da anledning til å undersøke vandelen til menn som søker om familiegjenforening med en utenlandsk kvinne, og dersom det avsløres at mannen tidligere har vært voldelig, avslås søknaden automatisk.

Det samme gjelder menn som forsøker seg på «serieimport» av kvinner. Når det sies i artikkelen i NRK at det bare er å dumpe den ene kvinnen på krisesenteret og så sette seg på flyet for å hente en ny, så er dette simpelthen ikke mulig med dagens regelverk. En nyskilt mann vil aldri i verden få visum til en ny kvinne straks etter skilsmissen.

Jeg har selv ganske mye erfaring med UDIs praksis i visumsaker, da jeg ofte har søkt om visum for min thailandske kones venner og familie, og jeg har også hjulpet flere par med deres visumsøknader. Og jeg kan si med sikkerhet: UDI er svært påholdne med å gi visum til thailandske statsborgere. Jeg har søkt om visum for min kones ugifte kusiner, og kan si med stor sikkerhet: En ugift kvinne har absolutt null sjanser til å få visum til Norge.

Ved den minste mistanke om misbruk av visumet, avslås søknaden. Min svigerinnes forlovede fikk f eks avslag på sin visumsøknad for å besøke oss sammen med sin forlovede, selv om de kunne dokumenter at forholdet hadde vart i flere år, at han hadde fast arbeid, og hans arbeidsgiver dokumenterte at han hadde søkt om permisjon med planer om å returnere etter tre uker. UDI oppga som grunn at de regnet det som overveiende sikkert at han ville la være å returnere til Thailand, og heller skjule seg i Norge for å jobbe.

Om en thailandsk person skal få visum for å reise til sin ektefelle i Norge, må de kunne dokumentere at det er et langvarig og stabilt forhold gjennom å legge ved grundig dokumentasjon, som f eks fotografier fra samværet.

Alle sider i passet må kopieres og legges ved, og har man funnet en kvinne eller en mann kun etter ett eneste besøk, har man ingen sjanser for at de gis visum. Ekteskapet skal ha hatt en viss varighet og man skal ha truffet hverandre jevnlig over lang tid. Først da kan man ha håp om visum for ektefellen.

Det er ganske merkelig at dette ikke oppgis i NRKs artikkel, og for å være helt ærlig virker det som om verken NRKs journalister, Høyres talskvinne eller enhetslederen ved Krisesenteret i Telemark vet noe som helst om hvilke tiltak som allerede er iverksatt for å forhindre at voldelige menn kan serieimportere utenlandske kvinner. Det nevnes i hvert fall ingenting om UDIs praksis i disse sakene.

Den svært strenge praksisen hos UDI ble altså innført i 2010, og allerede samme året ble de første mennene nektet familiegjenforening, men det ble tidlige klart at omfanget av dette ikke er særlig stort. I 2010 ble kun syv menn nektet å hente en utenlandsk kvinne pga de nye reglene.

Når dette temaet med de voldelige norske mennene som leverer fra seg kvinner på krisesentere når de er ferdig med dem igjen dukker opp, skulle man kanskje tro at problemet er relativt omfattende og at det er økende. Men fortelles det noe om omfanget i NRKS artikkel?

«Ved Krisesenteret i Telemark tar de imot kvinner som dette flere ganger i året, forteller enhetsleder Pia Waldenstrøm Haug

Det er det eneste artikkelen forteller om omfanget. At de opplever det «flere ganger i året». Det er jo et meget diffust anslag, men det høres ikke ut som om det skjer særlig ofte. Alt tyder på at antallet kan telles på en hånd. Og hva mener enhetslederen egentlig med «de kvinnene»? Kvinner som leveres av voldelige menn som henter en ny ektefelle med en gang etterpå og så leverer henne også, og så igjen…..

For å få førstehåndsopplysninger om antallet slike saker ved det krisesenteret som det refereres til i artikkelen, sendte jeg et antall likelydende spørsmål til begge NRKs journalister, Høyres talskvinne og enhetslederen ved krisesenteret. Jeg spurte blant annet om de var kjent med UDIs praksis og spurte om de kunne fortelle meg hvor mange slike saker som skjedde hvert år.

Jeg fikk e-post tilbake fra både Høyres Mari Holm Lønseth og journalist Solfrid Leirgul Øverbø, mens enhetsleder Pia Waldenstrøm Haug ikke har svart enda.

Men jeg fikk omtrent ingen svar på mine helt konkrete spørsmål om omfanget, om de var kjent med UDIs strenge praksis, eller om de kunne si med sikkerhet at disse kvinnene virkelig var utsatt for misbruk eller om det kun dreide seg om «regulære skilsmisser». Jeg antar at selv menn som har vært gift med en utenlandsk kvinne må ha lov å skille seg før tre år har gått, dersom ekteskapet viser seg å være mislykket.

Det har ikke automatisk blitt begått en urett mot kvinnen selv om ekteskapet ender med skilsmisse før tre år har gått. Skal tro om det finnes noen statistikk over utenlandske kvinner som skiller seg fra sin norske mann straks tre år har gått og hun har sikret seg opphold i Norge. Jeg mistenker at det finnes slike tilfeller også, men vet ikke noe om antallet.

Men tilbake til svarene fra Holm Lønseth og Leirgul Øverbø. De vet åpenbart ingenting om omfanget av de sakene de omtaler. Leirgul Øverseth var den eneste som ville svare konkret på spørsmålet og hennes svar var at «Krisesenterne har ikke noe loggsystem for dette, men de forteller om sin opplevelse av problemet.» (Sitat fra hennes e-post til meg).

Verken NRKs journalister eller Høyre vet altså noe som helst om omfanget, om det er et økende problem, eller om UDIs strenge praksis har fått tallene til å gå ned.

Det er selvsagt helt uakseptabelt dersom det hadde vært riktig at voldelige menn helt fritt kan hente den ene kvinnen etter den andre for så å «dumpe» dem når de var ferdig med dem. Og særlig om dette foregår i stor skala. Men sannheten er altså at ingen kan svare på hvor ofte det forekommer, og formuleringen i artikkelen antyder at omfanget er svært lite.

Les også: Er det viktig å hilse på samme måte i et samfunn? (+)

Hvorfor lanserer så Høyre denne saken nå? Jeg må innrømme at jeg mistenker at Høyre ønsker å fremstå som et handlekraftig parti som vil beskytte utenlandske kvinner fra voldelige norske menn. Men som jeg har dokumentert, er det simpelthen ikke mulig for en voldelig norsk mann å «serieimportere» kvinner.

Det er ganske utrolig at Høyre ikke er klar over dette. Dette ble altså omtalt i norske medier for flere år siden, og det ble presentert dokumentasjon på at norske menn med en tvilsom fortid ikke fikk lov til å hente en ny ektefelle fra utlandet.

I denne forbindelsen synes jeg det må være lov å reflektere over hvorfor det er så fristende å benytte seg av det stereotype bildet av «voldelige, norske menn som misbruker utenlandske kvinner» for å skaffe seg velgere. I disse Pride-tider er alle opptatt av å støtte tanken om at alle må få elske hvem de vil, og ingen ønsker å bli beskyldt for å diskriminere minoritetsgrupper. Men ikke riktig alle, kanskje?

Det er vel bare en gruppe mennesker som det er lov å si akkurat hva man vil om og det er «hvite, middelaldrende menn». Og jeg lurer på om Høyre har reflektert over om deres utspill er med på å skape et inntrykk av at norske menns vold mot utenlandske kvinner er et omfattende og utbredt problem?

Det er det nemlig ikke. De mennene som har blitt nektet å hente en ny kvinne pga av tidligere voldsbruk, utgjør mindre enn ti menn i året. Det synes jeg Høyre burde gjøre oppmerksom på i sitt utspill. Og at de nå vil opprette karantene før disse mennene kan gifte seg igjen, er som å slå inn åpne dører. At ekteskap mellom nordmenn og utenlandske kvinner bygger på forelskelse og kjærlighet og at våre samliv ofte er meget vellykkede, synes nærmest uinteressant for norske medier.

Det tallet Høyre opererer med, som forteller at 370 kvinner havnet på krisesenteret etter kort tid i 2016, er utdatert, og omfatter alle typer kvinner, og alle typer ekteskap. Og de nyeste tallene forteller at det er et stort flertall av utenlandske kvinner som er gift med utenlandske menn som utsettes for vold og som oppsøker krisesentrene.

Amnesty oppgir på sin nettside at 68% av de utenlandske kvinnene på krisesentrene har blitt utsatt for vold fra utenlandske menn, mens kun 32% fra norske menn, og da oppgis det ikke om dette er nordmenn med utenlandsk bakgrunn eller etnisk norske. Gruppen «norske menn» kan altså også innehold menn med norsk pass, men med utenlandsk opprinnelse. Tallene forteller ikke noe om dette.

Det burde dessuten være en kjent sak for Høyre, at også utenlandske kvinner forsøker å utnytte norske menn for å få opphold i Norge. Flere norske menn har stått frem i mediene og fortalt om falske anmeldelser om vold og voldtekt fra kvinner de har hatt et forhold til, og UDI forteller også at de er kjent med slike saker. Flere medier har etterlyst en grundigere vurdering av krisesentrenes praksis med å alltid tro på kvinnen, uansett.

For det er det krisesentrene forteller. De tror alltid 100% på kvinnen. En kvinne kan altså dikte opp fritt usanne historier om «voldelige, norske menn», og blir alltid trodd. Det er i seg selv ganske oppsiktsvekkende. Enhver rapport til politiet fra krisesenteret representerer altså kvinnens forklaring uansett hvor troverdig eller lite troverdig den fremstår.

Selv om det ikke dreier seg om mange, så burde kanskje Høyre foreslå karantenetid for disse kvinnene også? Men jeg antar at Høyre ikke er så opptatt av at menn misbrukes, det er jo «bare menn»?

Les også: En elendig finansminister (+)

Og fordommene om det store antallet voldelige menn som «serieimporterer» utenlandske kvinner vil tydeligvis Høyre utnytte til å vise handlekraft for å forhindre at «norske overgripere» skal få lov til å hente stadig nye kvinner og så lever dem på krisesenteret når de er «ferdig» med dem, selv om altså norsk lovgivning har gjort dette umulig for mange år siden.

Har det slått Høyre at den økende reisingen fra Norge til andre land medfører at det blir stadig vanligere at norske menn og kvinner finner kjærligheten med mennesker fra andre deler av verden. Eller er det suspekt i seg selv at en norsk mann ønsker å gifte seg og leve sammen med et menneske fra et annet land?

Dessuten bør det sies at innvandrede kvinner blir grundig opplyst om sine rettigheter på de obligatoriske kursene for innvandrere og alle får vite alt om sine rettigheter og hva de kan gjør om de mishandles eller opplever annen dårlig behandling. Det er simpelthen ikke mulig å komme til Norge som innvandrerkvinne uten å bli grundig orientert om sine rettigheter.

Det er også en myte at det er så skammelig for en kvinne å bli skilt og returnere til hjemlandet. I Thailand f eks, som jeg kjenner best, er det minst like akseptert å bli skilt, som det er i Norge.

Jeg må også få lov til å protestere mot dem som mener at når en norsk mann vil skille seg fra sin utenlandske kvinne før tre år har gått, så er det et bevis på misbruk og «bruk og kast». Hvor mange helnorske ekteskap er det som ender før tre år har gått? Svært mange. Men ingen vil mistenke hverken mannen eller kvinner for misbruk av den grunn. Skal liksom ikke ekteskap mellom en norsk og en utlending kunne havarerer før tre år har gått uten at man mistenker mannen for å være en misbruker av utenlandske kvinner?

Det er jo også totalt feil når det påstås at disse kvinnene blir stående på bar bakke uten noen ting. Sannheten er at dersom det er sant at de har blitt mishandlet, får de opphold i Norge, de får gjerne leilighet og livsopphold fra NAV og videre kan de få enslig mor stønad om de har barn og de kan få stønad til utdanning. Sannheten er at Norge tar utrolig godt vare på disse kvinnene.

Jeg synes det er trist at Høyre henter frem denne myten om alle de voldelige og kyniske norske mennene som misbruker utenlandske kvinner enda en gang. Da utlendingsdirektoratet begynte å undersøke norske menns vandel i 2010 før de ga deres utenlandske kvinner visum viste det seg at seg at disse voldelige mennene utgjorde mindre enn 10 personer. Ingenting tyder på at dette er et veldig stort problem.

Og så er det svært nedslående at Høyre benytter seg av en svært stigmatiserende og ufin retorikk i sin omtale av norske menn som gifter seg med en utenlandsk kvinne. Sexisme er et ord som ligger snublende nær. Kanskje Høyre skal undersøke saken litt grundigere og tenke seg om en gang til?

mest lest