Folket har talt. De støtter ikke TERROR!

Avatar photo
Rune Chr. Tollefsen
Leserinnlegg
Publisert 11. mai 2024 | 19:07

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Israel fikk fra Italia 39,3% av folkestemmene – det er ikke bare grunnet sang, musikk og fremførelse – det er en politisk demonstrasjon mot terror.

NRK er mest opptatt av hva det vil si for EBU og Eurovision i fremtiden. Men FNs hovedforsamling stemmer for fult FN medlemskap, en ny støtte til Palestina for en to stats løsning som vil gi en Hamas-leder makten i Gaza. Det er en umulig løsning for Israel. De har fått nok av terror fra Hamas.

Det er ventet at USA igjen setter ned veto mot en annerkjennelse av Palestina og på den måten vil ikke dette være noe annet enn en symbolsk handling. Norge stemte som forventet med. mens Sverige og Finland avsto fra å stemme.

Jeg mener når folkestemmene går til Israel er det med en bevisst intensjon om å vise sin stemme mot terror og for den jødiske jenta som står i det på scenen. Mens andre mener det er en liten majoritet som stemmer aktivt, som Vedbjørn Selbekk og Erlend Wiborg.

Vebjørn Selbekk og Erlend Wiborg stemte for Israel hele 20 ganger. Jeg vil påstå det er en mektig stemme jeg absolutt er enig med.

Selv om Wiborg eller Selbekk ikke benytter ordene terror eller omtaler selve sakens kjerne på NRK så vil jeg tro det er den underliggende faktoren. Deres argument er mer omtanke til artisten på 20 år som må fraktes av bevæpnet politi fra hotellet til arenaen og det presset denne unge damen står i.

Julia Eikeland. sentralstyremedlem i AUF, synes det er forkastelig, uten å si hva som er forkastelig, noe vi kan legge på NRK som klipper og limer av hjertens lyst så alt skal bli mest dramatisk – uten å oppnå annet enn et uopplyst seermedium.

Folkets stemme så mektig at det før eller senere vil skifte det politiske klima og hvor våre politikere står i denne konflikten. Vi har hatt terror i alle europeiske land, nesten alle har en de kjenner som har blitt rammet av terroren på en eller annen måte. Eurovision er folkets måte å vise dette på.

Krig mot terror kan aldri forsvares i tap verken på den ene eller andre side.

Men det er berettiget å bekjempe terror når man i årevis har måtte lide under det, slik israelerne har gjort En gang må man si stopp. Når det er bevist at Hamas benytter sykehus, skoler mm og dekker seg bak sivile, så blir dette en kamp som vil ha massive sivile tap – på begge sider. De islamske kreftene som jobber mot Israels eksistens har vist dette fra 1500 km unna i Iran

Så bare se på denne saken enkelt er umulig. Det er så mange aspekter ved den som må vurderes.

FNs hovedsamling stemte for en tostatsløsning. Det vil være umulig for Israel å godta da Hamas vil stå som leder og fortsette terroren. Hva står man igjen med da?

Hva gjorde USA etter 9/11? Det ble «godtatt» av en hel verden. Men når lilleputtlandet Israel gjør det samme, så vender verdens politiske elite seg mot de?

Det er en skam!

Terror må bekjempes med alle midler. Alle europeiske land har kjent terroren på pulsen. Hvorfor skal ikke Israel få forsvare seg mot dette på lik linje som andre land?

mest lest