UDI-direktør mener «det store flertall» av befolkningen har nærmet seg FrPs posisjoner

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 11. juni 2024 | 10:18

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal håndheve norsk asylpolitikk i praksis. De tar enkeltsakene. I 12 år har den tidligere statssekretæren fra Ap styrt etatens 1100 ansatte. 21. juni går han av i en alder av 65 år.

UDI har gjort mange vedtak i enkeltsaker som har opprørt folk og medier. Forfang har stått ved sine ansatte.

Nå gir han et avskjedsintervju til Aftenposten.

Forfang begynte utlendingsfeltet allerede på 1990-tallet. Mye har endret seg siden den gang.

Han mener politikerne lenge undergravde det lovverket de selv hadde vedtatt.

– Det som preget debatten da jeg begynte i dette feltet på slutten av 90-tallet, var at man hadde et lovverk og en politikk som politikerne hadde besluttet, men når mediene fokuserte på enkeltsaker, sto de ikke opp for den politikken. Det var typisk for den tiden, sier han.

Aftenposten spør om det politikerne da gjorde i innvandringsliberal retning når enkeltsaker kom opp var «populisme».

– Sånn var det på 90-tallet og kanskje tidlig 2000-tall. I dag opplever jeg i større grad at politikerne faktisk står opp for politikken de har vedtatt, også der hvor utfallet kan være ganske tøft. I hvert fall de fleste politikerne, svarer Forfang.

– Ikke dem fra Rødt og SV?

– Ja, men nå står kanskje ikke de for den politikken. Men jeg opplever faktisk at vi som forvaltningsorgan har større ryggdekning, også i enkeltsakene.

Forfang lar seg ikke lokke ut til å kritisere enkeltpartiet eller tone flagg. Men noe «innrømmer» den tidligere Ap-politikeren på spørsmål om hvilken funksjon Fremskrittspartiet har hatt for norsk innvandringspolitikk.

– Det som først og fremst har skjedd, er at ting som det var vanskelig for mange å snakke om på 90-tallet, er blitt mer mainstream i dag.

– Er vi alle blitt Frp-ere?

– Det store flertallet har nok gått nærmere det Frp sto for på 90-tallet, ja. Det tror jeg ikke er noen overdrivelse å si.

Forfang mener dagens system ikke fungerer. Han har stilt spørsmål ved selve retten til å søke asyl.

– Slik den fungerer i dag, tjener den ikke dem som har størst behov. De som klarer å utnytte asylretten, er gjerne de som betaler smuglere.

mest lest