«Forfengeligheten må vike»: – Viktig seier for hundene i Høyesterett

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 11. oktober 2023 | 17:58

Det mener Dyrebeskyttelsen.

Nå er hundeavl-saken om rasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog avgjort i Høyesterett.

Avl på hunderasen cavalier i strid med loven. Årsaken er rasens helseutfordringer.

Avl på engelsk bulldog er mulig under et bestemt avlsprogram.

– Det er klart vi er litt skuffet over at de opprettholder forbudet mot opprett på cavalier, sier leder i Norsk Kennel Klub, Nils Erik Haagenrud til NRK.

«Dyrebeskyttelsen Norge fikk fullt medhold i at rasen cavalier king charles spaniel slik den er i dag, er for syk og innavlet til at dagens avl kan fortsette. Dommen bekrefter dermed at raseavlen som i årevis har videreført arvelige lidelser og sykdommer ikke bare er uetisk, men også faktiske brudd på norsk lov,» skriver Dyrebeskyttelsen i en pressemelding.

De mener dette er en dom som setter enstandard for arbeidet mot «uetisk avl både nasjonalt og internasjonalt.»

Dommen har også fått oppmerksomhet internasjonalt.

Dyrebeskyttelsen mener avl basert på rasehygiene, utseende og innavl har gitt arvelige lidelser, høy innavlsgrad og stadig kortere livslengde. Sykdommene og lidelsene avlen påfører hundene våre er store og menneskeskapte, mener de.

De mener prisen hundene har måttet betale «for noen menneskers forfengelighet» er skyhøy, og «vil gå inn i historien som et av menneskets største svik mot hunder.»

De vil nå kjempe for at avlen skal tas inn i en vitenskapelig retning.

«Blikket må løftes fra et ensidig fokus på eksteriør og raserenhet. Hele hunden må fungere for at hundens livskvalitet skal være god, og det holder ikke lenger at man bruker enkelttester fra enkeltdyr i avlen. Både genomisk slektskap, helse, lynne og funksjon må tallfestes og brukes for å få til et godt og helhetlig avlsarbeid,» heter det i pressemeldingen.

mest lest