Derfor legger hunder hodet på skakke

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 30. september 2023 | 09:48

Du har sikkert lagt merke til det om du har vært en del borti hunder. De virker å lure på noe, å tenke etter, når vi ser dem legge hodet på skakke. Men hva er det egentlig som skjer, og hvorfor?

Ungarske forskere har gjennomført tester med 40 hunder, som alle hadde lært å knytte ord til objekter, melder Illustrert Vitenskap.

Studien avslørte at hunder som hadde lært ordet for leken, var langt mer tilbøyelige til å legge hodet på skakke.

Forskerne hypotese er hunder legger hodet på skakke når de gjenkjenner og bearbeider informasjon som er relevant og meningsfull for dem.

Hodebevegelsen kan skyldes at hundens hjerne som for alle pattedyr består av to hjernehalvdeler som behandler ulike signaler. Forskerne antar derfor at de kjente ordene stimulerer den ene hjernehalvdelen mer enn den andre, noe som får hunden til å legge hodet på skakke når informasjonen bearbeides. Den tenkende siden blir «tung».

Så at hunden din tenker hardt etter, kan stemme.

Hundenes opprinnelse og utgangspunkt

Hunder stammer fra ulver. Forskning tyder på at tamhunder (Canis lupus familiaris) ble domestisert fra ulver for mellom 20 000 til 40 000 år siden. Dette skjedde sannsynligvis da mennesker og ulver begynte å samarbeide om jakt, hvor ulvene hjalp til med å spore og jage bytte, mens mennesker hjalp til med å drepe og dele byttet. Over tid begynte visse ulver, som var mindre aggressive og mer sosiale, å leve nærmere menneskelige bosetninger. Disse ulvene ble etter hvert domestisert.

Over tid, gjennom selektiv avl for spesifikke egenskaper, har mennesker skapt de mange hunderasene vi kjenner til i dag. Selv om det nå er en stor variasjon blant hunderaser i forhold til størrelse, form og atferd, har de alle felles aner med ulven.

Den nøyaktige regionen for hundens domesticering er fortsatt gjenstand for debatt. Noen forskere mener at det kan ha skjedd i Europa, mens andre mener det kan ha vært i Asia. Uansett er det klart at forholdet mellom mennesker og hunder er svært gammelt og har utviklet seg over titusenvis av år.

For å finne den felles stamfaren til mennesker og ulver, må vi gå tilbake til de tidlige pattedyrene. Denne felles stamfaren levde i den mesozoiske æra, kanskje så langt tilbake som for 100 millioner år siden eller mer. Over tid utviklet etterkommere av denne stamfaren seg til forskjellige pattedyrgrupper, inkludert primater (hvor menneskene tilhører) og rovpattedyr (carnivorer) som inkluderer hundedyrene (canids), hvor ulver er en del.

mest lest