Trump planlegger massedeportasjon av ulovlige innvandrere

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 12. november 2023 | 20:27

Dersom han gjenvinner makten, har Donald Trump ikke bare planer om å gjenopplive den innvandringspolitikken i første periode, men også utvide og stramme dem ytterligere.

I intervjuer med The New York Times ga flere av Trumps rådgivere en detaljert beskrivelse av hans planer for innvandringspolitikken i en potensiell andre presidentperiode.

Stephen Miller, en av arkitektene bak Trumps tidligere innvandringspolitikk, forventes å spille en fremtredende rolle i en ny administrasjon. Han er blant kildene til den Trump-kritiske avisen New York Times.

Det varsles omfattende utvidelse av den strenge innvandringspolitikk fra perioden 2017-20 dersom han kommer tilbake til makten i 2025. Dette inkluderer forberedelser til å samle inn og internere ulovlige innvandrere som allerede er i USA i stor skala, mens de venter på deportasjon.

Planene vil ha en betydelig innvirkning på både lovlig og ulovlig innvandring på flere måter.

Trump har til hensikt å gjenopplive sin tidligere grensepolitikk, inkludert innreiseforbud for personer fra visse nasjoner med muslimsk flertall.

Han vil også bruke en ordning innført under Covid-19-pandemien der man avslår asylsøknader basert på smittevernsargumenter.  Men denne gangen vil det være basert på påstander om at migranter kan bære andre smittsomme sykdommer, som tuberkulose.

Trump har angivelig også planer om å intensivere jakten på ulovlige innvandrere og deportere millioner av mennesker hvert år.

Artikkelen fortsetter.

Stephen Miller. Fot: Andrew Harnik / AP / NTB

For å akselerere massedeportasjonene forbereder Trump en betydelig utvidelse av en deportasjonsprosess som ikke krever rettslige høringer. For å støtte immigrasjons- og tollmyndighetene i gjennomføringen av omfattende razziaer, planlegger han å relokalisere andre føderale agenter og involvere stedfortredere fra lokale politistyrker samt nasjonalgardesoldater som er frivillige fra republikansk-styrte stater.

For å lette belastningen på ICE interneringsfasiliteter, ønsker Trump å «bygge enorme leire for å arrestere folk mens sakene deres behandles og de venter på deportasjons,» skriver New York Times.

Og for å omgå ethvert avslag fra Kongressen om å tilegne seg de nødvendige midlene, planlegger Trump å omdirigere penger i militærbudsjettet, slik han gjorde i sin første periode for å bruke mer på en grensemur enn Kongressen hadde godkjent.

I en offentlig referanse til planene hans, sa Trump til en folkemengde i Iowa i september: «Etter Eisenhower-modellen vil vi gjennomføre den største innenlandske deportasjonsoperasjonen i amerikansk historie.» Referansen var til en 1954-kampanje for å samle og utvise meksikanske innvandrere.

Millioner av papirløse innvandrere vil bli sendt ut av landet.

Et slikt omfang av planlagte fjerninger vil føre til logistiske, økonomiske og diplomatiske utfordringer og vil bli kraftig utfordret i rettssystemet, spå New Yorl Times. Men det er ingen tvil om bredden og ambisjonen i skiftet Trump angivelig planlegger,

Det varsles også at visumene til utenlandske studenter som deltok i anti-israelske eller pro-palestinske protester vil bli kansellert. Amerikanske konsulære tjenestemenn i utlandet vil bli bedt om å utvide ideologisk screening av visumsøkere for å blokkere personer Trump-administrasjonen anser for å ha uønskede holdninger. Personer som ble innvilget midlertidig beskyttet status fordi de er fra visse land som anses som utrygge, slik at de lovlig kan bo og jobbe i USA, vil få denne statusen tilbakekalt.

Tilsvarende vil mange mennesker som har fått lov til å bo i USA midlertidig av humanitære årsaker, også miste den statusen og bli kastet ut, inkludert titusenvis av afghanerne som ble evakuert midt i Talibans maktovertakelse i 2021 og fikk komme inn i USA. Afghanere som har spesialvisum gitt til folk som hjalp amerikanske styrker, vil bli gjennomgått for å se om de virkelig gjorde det.

Alle tiltakene som Trumps rådgivere forbereder, baserer seg på eksisterende lover og forskrifter. Selv om Trump-teamet sannsynligvis vil søke endringer i innvandringslovene, er planen utformet for å unngå behovet for ny lovgivning. Til tross for anerkjennelsen av at det vil være søksmål for å utfordre mange av tiltakene, blir Trump-teamets strategi beskrevet som en «blitz» for å overvelde innvandringsrettighetsaktivister.

Stephen Miller uttalte i et omfattende intervju at «Alle som tviler på president Trumps besluttsomhet, tar feil: Trump vil bruke føderale myndigheter til å gjennomføre omfattende innvandringsendringer.» Han la til at «de som jobber for lovlig innvandring vil bli usikre om hva som vil skje.»

På grunn av den økende mengden migranter ved den sørlige grensen, samt i byer som New York og Chicago, er det økende frustrasjon blant velgere, inkludert noen demokrater, som ønsker tøffere tiltak mot innvandrere og oppfordrer Det hvite hus til å bedre håndtere krisen.

USA har i dag over 330 millioner innbyggere. 48 millioner av de som bor i USA ble født i et annet land. Av disse skal omtrent 17 millioner være ulovlige innvandrere. To millioner ulovlige skal ha tatt seg inn i USA etter president Joe Biden ble valgt.

Les også: Et simpelt flertall mener masseinnvandring har vært negativt for USA

Trump og hans rådgivere ser en mulighet, og har nå bedre forståelse for hvordan de kan gripe den. I hans første presidentperiode var hans nærmeste rådgivere noen ganger uenige og manglet erfaring i å håndtere føderale myndigheter. Mot slutten av perioden hadde de som prøvde å begrense hans handlinger blitt sparket, og de som støttet ham, hadde lært mye.

I en ny periode planlegger Trump å ha et team som ikke vil holde ham tilbake.

På grunn av omfanget av arrestasjoner og deportasjoner som planlegges, vil det bli bygget store mottaksfasiliteter som midlertidige oppholdssteder for innvandrere mens deres saker behandles, og mens de venter på å bli sendt til andre land. Stephen Miller sier at disse nye leirene sannsynligvis vil bli plassert «i åpent land i Texas nær grensen» og vil bli konstruert av militæret under tilsyn av Department of Homeland Security.

Han bemerker at det ikke finnes spesifikke planer ennå, men at disse leirene vil være profesjonelle og likne på andre innvandringsfasiliteter som allerede er bygget nær grensen.

Slike leire vil også tillate myndighetene å øke hastigheten og volumet av deportasjoner for ulovlige innvandrere som har bodd i USA i mange år og derfor ikke er omfattet av rask fjerning. For de som vurderer å søke langvarig opphold i landet, kan det bety å vente i leiren, og noen kan velge å akseptere deportasjon frivillig uten å gjennomgå hele prosessen.

INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

Det krakelerer for Vesten nå (+)

mest lest