Familien er grunnmuren i samfunnet

Avatar photo
Marcus Rødseth
Leder i Vestfold FpU
Publisert 13. mai 2024 | 21:09

Dette er et eksternt innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Kjernefamilien er den viktigste sosiale institusjonen som finnes. Dens velvære er avgjørende for Norges fremtid.

Likevel er familiepolitikken som føres i dag er utilstrekkelig for å møte behovene til moderne familier. Mens vi ser rekordlave fødselstall, sliter unge i etableringsfasen med å komme seg på boligmarkedet. Det fører til at unge kvinner og menn som vil ha barn, velger å vente lenger enn de kanskje ønsker før de prøver å få barn.

Ved å fjerne boliglånsforskriften, leilighetsnormen, dokumentavgiften og reguleringer for estetisk utforming og annet tull, så vil det bli enklere å bygge billige boliger og å kjøpe seg inn på boligmarkedet i ung alder.

I dagens samfunn vegrer unge voksne seg for å få barn, og man planlegger for å imøtekomme kostnader som mat, klær, fritidsaktiviteter og ferier. Det står i sterk kontrast til tidligere generasjoner. For hundre år siden var man avhengig av barn for arbeidskraft og sikre seg selv eldreomsorg. Før lønnet det seg å få barn. I dag blir barna både forsørget av og arbeidere for velferdsstaten, ikke egen familie. Det bør vi ha i bakhodet når vi utvikler fremtidsretter familiepolitikk med hensikt å få fødselstallene opp på bærekraftig nivå.

Først og fremst må vi senke skatter og avgifter som rammer familiene hardest, øke barnetrygden og innføre flere ordninger for barnefamilier, for eksempel gratis barnehageplasser for lavinntektsfamilier.

Det er og nødvendig å tilrettelegge for bedre balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Fremskrittspartiet vil arbeide for mer fleksible arbeidstidsordninger, hjemmekontorløsninger og lengre permisjonsordninger for både mødre og fedre. Det er viktig å gi foreldre muligheten til å tilbringe kvalitetstid med barna sine uten å måtte ofre karrieren.

Les også: Liberalistene vurderer å legge ned partiet

Fremskrittspartiet vil dessuten styrke tilbudet innen helse- og omsorgssektoren for å avlaste familiene. Dette innebærer å sikre tilstrekkelig tilgang til barnehager, skoler og helsetjenester av høy kvalitet. Ingen familier bør føle seg alene i omsorgen for sine nærmeste, og staten må være en pålitelig støttespiller.

Vi må og føre en politikk som fremmer familieverdier og samhold. Dette inkluderer å støtte tiltak som styrker samlivskvaliteten, forebygger skilsmisser og gir barn trygge oppvekstvilkår. Vi tror på verdien av sterke familier for samfunnets stabilitet og ønsker å legge til rette for et samfunn der alle familier kan trives og lykkes.

Det er på tide å fokusere mer familiene våre og gi dem den støtten de fortjener. Politikk handler om å prioritere, og da kan vi ikke glemme den viktigste institusjonen som holder samfunnet på bena.

Alle de titalls milliardene vi sløser på klima og bistand bør vi heller sette av til fremtidsrettet familiepolitikk som vil gi flere fødsler, tryggere hjem, unge barnefamilier og rimelige boliger.

mest lest