– Av biologiske ulikheter mellom menneskegrupper, er der én kroppsdel forskerne ikke har lov å snakke om

Avatar photo
Publisert 14. februar 2024 | 16:46

I episode 34 av podcasten Lurås, forteller Eirik Garnås (34) om «fem biologiske sannheter massemediene sensurerer».

En av disse sannhetene, er ifølge Garnås at «det finnes distinkte populasjonsgrupper av mennesker, og at det er betydelige forskjeller mellom dem.»

Eksempler på slike forskjeller inkluderer metabolisme, hudfarge, og enzymer.

Garnås sier i podcasten at det å benekte biologiske ulikheter mellom ulike menneskegrupper er å anse som en fornektelse av hele evolusjonsteorien.

– De som mener alle menneskegrupper er helt like sier egentlig at evolusjonen på magisk vis stoppet for 70.000 år siden. Det er jo selvfølgelig ikke riktig. Nå en populasjon sprer seg, så vil de ikke utvikle seg til å bli identiske i ulike miljøer. De ulike gruppene vil tilpasse seg ulike forhold, sier han.

Garnås er høyskolelektor og har en master i ernæringsfysiologi. Han er spesielt fokusert mot evolusjon og dens rolle i å forme mennesket og våre behov.

Høyskolelektoren opplever at spesielt de innenfor sosialpsykologien har begynt å fortrenge evolusjonsteorien, fordi de jobber etter en «blank slate-teori». Dette er en teori som tar utgangspunkt i at mennesker er i utgangspunktet like og at vi i stor grad er tilbøyelige for innflytelse fra miljøet rundt oss.

– Jeg synes synd i genetikere, psykologer og evolusjonsbiologer som må sitte å late som at det ikke har skjedd noe i menneskets evolusjon de siste titusen årene, sier Garnås.

Ernæringsfysiologen understreker at han selv føler seg fri til å snakke om biologiske ulikheter mellom ulike menneskegrupper, fordi hans fagfelt ikke omfatter «feil» del av kroppen. Garnås legger til at det er spesielt én kroppsdel som ikke er lov å snakke om, i forbindelse med biologiske ulikheter: Hodet.

– Alt fra skuldrene og ned kan man snakke om. Men ikke hodet, sier han.

mest lest