Sterk oppgang i utleieprisene

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 14. februar 2024 | 12:33

Utleieprisene økte med hele 9,3% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med januar 2023.  

– På lik linje med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi en kraftig økning i utleiemarkedet. Vi opplever at markedet fortsatt påvirkes av den økte tilførselen av boliger fra de som venter med å selge. Det er mange utleieboliger på markedet, og leietakerne har mulighet til å være mer selektive. Allikevel forventer vi fortsatt stigende utleiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen i en pressemelding.  

Oslo 
Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo økte med 7,5% sammenlignet med januar i fjor.

– Det er mange boliger på utleiemarkedet i Oslo, og leietakerne kan tillate seg å være mer selektive. Det er færre henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt, men fortsatt stor interesse fra leietakerne på boligene som ligger ute. Vi har ingen grunn til å tro at utleieprisene i Oslo skal ned i tiden fremover, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum 
Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum økte med 6,8% sammenlignet med januar i fjor.  

– Årets første måned er over, og vi ser tilbake på en god januar med mange utleide boliger i vårt område. I likhet med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi også en prisøkning i utleiemarkedet i Asker og Bærum sammenlignet med januar i fjor. 3- og 4-roms leiligheter økte mest i pris i vår portefølje, men det var stort sett høy interesse på alle våre objekter. Leietakerne er noe mer prisbevisste, og har også mulighet til å være mer selektive på grunn av det store utbudet, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Bergen 
Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen økte med 4,2% sammenlignet med januar i fjor.

– Januar har vært en god måned for oss. De fleste boligene som ikke ble leid ut før jul, er nå utleid, og leieprisene er stabile. I Bergen forventer vi et aktivt leiemarked i 2024, og at sommeren blir travel. Det blir spennende å se hva som skjer etter påske, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem.

– Vi opplever økt respons på annonsene våre sammenlignet med i ukene før jul. I fjor fikk vi inn mange boliger fra boligeiere som ikke fikk solgt. Dette bidro til å demme opp for bortfallet av utleieboliger på markedet som følge av den økte skattleggingen av sekundærboliger, som i kombinasjon med økte renter gjorde det mindre lønnsomt å leie ut bolig. Vi er spente på om disse boligene vil forsvinne fra leiemarkedet igjen nå som mye tyder på at salgsmarkedet går noe bedre igjen. Dersom en bedring i salgsmarkedet i tiden fremover gjør at mange utleieboliger forsvinner fra leiemarkedet, vil vi kunne få en betydelig økning i leieprisene og økt kamp om leieboligene inneværende år. Dette vil spesielt ramme de svakeste på leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen Sentrum, Eirik Hove.

– Det er ikke alle som kan, vil eller bør kjøpe seg bolig, og det er svært viktig at vi har et velfungerende leiemarked med et tilstrekkelig antall utleieboliger. De som skal leie boliger må kjempe om færre tilgjengelige boliger når reduksjonen av utleieboliger fra private aktører ikke erstattes av flere offentlige utleieboliger. Det kommer fremdeles mange flyktninger fra Ukraina til Norge og til Bergen, og vi vet at alle de nye studentene må finne seg et sted å bo i løpet av noen svært hektiske uker i sommer. Vi anbefaler de som kan, å begynne prosessen med å finne en utleiebolig så tidlig som mulig. Vi håper også regjerningen tar aktive grep på et nasjonalt nivå, avslutter Hove.

Drammen 
Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Drammen.

– Leiemarkedet i Drammen er balansert. De sentralene boligene med god standard og forutsigbare utgifter får best respons. Det kan være lurt å beregne litt bedre tid på å leie ut de usentrale og større boligtypene for å få den prisen man ønsker. I januar har det vært færre henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt, som tyder på at markedet er i ferd med å normalisere seg igjen, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Stavanger  
Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 6,7% sammenlignet med januar i fjor. Leieprisene for nye, inngåtte kontrakter gir en økning på 25,4%. Dette skyldes overtagelsen av ca. 230 kontrakter i utleieporteføljen til EiendomsMegler 1SR-Eiendom.

– I Stavanger opplever vi et generelt høyt aktivitetsnivå og mange henvendelser på våre annonserte boliger. Den høye etterspørselen er i stor grad knyttet til rekrutteringen i energinæringen, som i kombinasjon med få utleieobjekter på markedet, har ført til markant høye leiepriser. Vi skulle gjerne hatt flere utleieboliger på markedet, og opplever heldigvis at flere investerer i utleiebolig med utgangspunkt i at renten skal ned. Dersom rentene på sikt går ned, og etterspørselen fra energinæringen fortsetter, ser vi for oss et stabilt godt utleiemarked i 2024, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.

Se saken i sin helhet.

mest lest